NRK Meny

Rår frå bybane

Rådgivarselskapet COWI meiner Ålesund kommune ikkje bør gå vidare med arbeidet om få til ei bybane. Dei meiner kostnadene på 5,8 milliardar kroner blir for høge. I staden bør Ålesundregionen arbeide med "prioritert buss", som vil gi eit sterkt kollektivtilbod utan store anleggsinvesteringar og eit avgrensa inngrep i byen. Innspela til COWI blir behandla i formannskapet i Ålesund etter ferien.