Rapport: – Møreaksen kan ryke

Møreaksen er eitt av 15 store vegprosjekt i landet som kan ryke fordi det blir for kostbart. Det viser ein rapport som Oslo Economics har utarbeidd for Entreprenørforeningen for bygg og anlegg og Veidekke. I følge rapporten som er gjengitt i VG, står prosjekta i fare for ikkje å bli realiserte om ein skal halde seg til kostnadsramma i Nasjonal transportplan.

Romsdalsaksen
Foto: Øivind Leren / Statens vegvesen