Rådmannen i Eide vil ha «marmorormen»

Rådmannen i Eide anbefaler politikerne å gi tillatelse til Statens vegvesen sitt kunstprosjekt på Vevang.

Slik kan skulpturen på Atlanterhavsveien se ut

Kunstneren, Jan Freuchen, har kalt kunstverket «Columna Transantlanticus», den transatlantiske søyle. Bildet viser er en idé om hvordan det kan bli, men det gjenstår mye arbeid, ifølge Nasjonale turistveger.

Foto: Nasjonale turistveger

Det er ulike meninger rundt det nye kunstverket som Statens vegvesen tilbyr Eide kommune ved turstien på Vevang på Atlanterhavsvegen.

Les også: Dette kunstverket møter skepsis

Nasjonale turistveger arbeider med å utvikle de 18 turistveiene til en større attraksjon.

Saka om det omdiskuterte kunstprosjektet skal opp i planutvalget neste mandag. Rådmann, Ole Bjørn Moen, innstiller på å gi dispensasjon fra kulturminnelovens paragraf 4 om vernesone rundt kulturminner og tillatelse til kunstverket, skriver Rbnett.

Rådmannen vil begrunne en dispensasjon slik: «Da kunstverket er plassert i god avstand fra gravhaugene og fortrinnsvis i fordjupninger i terrenget, vurderes fordelene ved at det gis en dispensasjon fra kulturminneloven § 4 som større enn ulempene dette vil medføre om dispensasjon gis.»

Fylkeskonservator Bjørn Ringstad var først skeptisk til kunstverket, men etter en befaring sammen med Eide kommune, Statens vegvesen og kunstneren er hans konklusjon at plasseringen er akseptabel.

Siste video/lyd

Dei tre siste åra har meir enn 450 alvorleg psykisk sjuke kome seg inn i arbeidslivet.
Dette skjer etter eit aktivt samarbeid mellom NAV og helsevesenet.
Ein ny forskingsrapport viser at pasientane blir friskare av å jobbe.
Ein rakett er kanskje det som skal til for å gjere skuleelevar interesserte i naturfag. 
Elevar på Gjermundnes i Vestnes har utvikla ein rakett som skal få barn og unge til å bli i fyr og flamme.
Nokre som er glade i å boltre seg på kjøkenet er elevane ved Borgund vidaregåande i Ålesund. Dei elskar å bake - og å smake.