Rådmannen anmelder teamleder for korrupsjon

Rådmannen i Ålesund mener det er nødvendig med en etterforskning av teamlederen ved avfallsselskapet Bingsa Næring, Per Oskar Slinning. Han er anmeldt etter korrupsjonsparagrafen.

Astrid Eidsvik, rådmann i Ålesund

Rådmann Astrid Eidsvik mener det er nødvendig med etterforskning for å få avklart om det har skjedd straffbare forhold.

Foto: Silje Bjerknes / NRK

I midten av april avdekket kommunerevisjonen at selskapet OK Entreprenør hadde fått oppdrag for nesten 24 millioner kroner uten kontrakt eller anbudsrunde på avfallsanlegget. Samtidig hadde selskapet utført arbeid hjemme hos teamlederen.

Det er nå oversendt en anmeldelse til politiet for mulig straffbart forhold etter straffelovens paragraf 387. Paragrafen omhandler korrupsjon.

I en pressemelding skriver rådmann Astrid Eidsvik at kommunen ønsker at saken blir belyst gjennom en etterforskning.

Manglende styring og kontroll

Rådmannen slutter seg altså til kommunerevisjonens konklusjon om at kontrollen med virksomheten på avfallsanlegget Bingsa i Ålesund har vært for dårlig.

Hun har allerede gitt sin orientering om situasjonen når det gjelder ulovlig overtidsbruk, brudd på vernereglene i arbeidsmiljøloven, ulovlig direkte innkjøp av tjenester, og situasjon for budsjett og regnskap.

– Etterforskning er nødvendig

Rådmannen mener det er nødvendig å få avklart om det har skjedd straffbare forhold knyttet til at OK Entreprenør har utført arbeid på Bingsa uten skriftlig avtale, og at samme entreprenør har utført arbeid hos Per Oskar Slinning privat.

Tatt ut av stillinga

Rådmannen sier at teamleder Slinning er innforstått og enig i en slik anmeldelse. Per Oskar Slinning er inntil videre tatt ut av sin stilling som teamleder ved Bingsa Næring.

Frp-politikeren Geir Stenseth sier til NRK at han er glad for at rådmannen nå gjør det han foreslo i formannskapet tirsdag.

Advokat Sverre Aarsæther representerer Per Oskar Slinning. Han har foreløpig ingen kommentar til at kommunen nå har anmeldt hans klient. Inntil videre så venter de på politiets videre behandling av saken. Aarsæther vil heller ikke svare på om han vil kommentere saken etter at den er behandlet i kontrollutvalget.

Ville at politiet skulle etterforske Bingsa-saken

Kontrollutvalget i Ålesund kommune skal samles til et møte fredag kl. 14.