Rådmannen anbefaler nei til anke

Rådmannen i Kristiansund anbefaler bystyret å ikke anke dommen i sykehussaken. Kommunen tapte rettssaken om tomtevalget for nytt sykehus i Inntrøndelag Herredsrett. Kluge Advokatfirma har konkludert med at kommunen har lite å vinne på å anke saken til lagmannsretten.