Problemer med tv-sendinga

NRK fikk i kveld problemer med å få distriktssendingene ut på TV. Feilen rammet alle distriktssendingene med unntak av Østlandssendingen som gikk ut til alle. Det berørte også tv-sendingen til NRK Møre og Romsdal. Sendingen kan du se i opptak her.

Distriktsnyheiter for Møre og Romsdal.