Problem med A-ferja

Reisane i rute 22, på sambandet Brattvåg - Dryna - Fjørtofta - Harøya må rekne med noko forseinking i A-ruta. Årsaka er tekniske problem.