Privat samarbeid fikk fortgang i brobygging

Statens vegvesen og Brunvoll i Molde har inngått et samarbeid som skal få på plass en gangbro over E39 på Årø i Molde.

Gangbro Molde

Gangbrua er tegnet av Kosbergs arkitektkontor, holder høy estetisk kvalitet og vil være det første møtet med Molde by for trafikantene som kommer nordfra.

Foto: Kosbergs arkitektkontor AS

Berit Brendskag Lied

Berit Brendskag Lied i Statens vegvesen tror den nye gangbroa blir et landemerke i Molde.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

– Vi har savnet en trygg kryssing av E39 i dette området. Det er derfor veldig gledelig at vi sikrer gående og syklende en trygg kryssing av vegen, sier regionvegsjef Berit Brendskag Lied i Statens vegvesen.

Brua skal stå ferdig våren 2016. Det er ti år før vegvesenet trodde det var mulig.

– Et nytt landemerke

Lied er svært fornøyd med gangbroa hun beskriver som utrolig flott.

– Det blir mye glass, og kan bli et nytt landemerke for Molde, mener regionvegsjefen.

Broa skal være for alle, deriblant for personer med nedsatt funksjonsevne. Det blir stilt samme krav til sikkerhet og framkommelighet for gangbrua på Årø som det stilles til andre konstruksjoner som bygges i Statens vegvesens regi.

Samarbeidet mellom Brunvoll og vegvesenet betyr også at regninga blir delt på to. Statens vegvesen bidrar med nærmere seks millioner kroner, mens Brunvoll tar resten.

Samarbeider med private

– Er det et slikt samarbeid med private som må til for å få fortgang i slike prosjekt?

– Det er i alle fall veldig positivt. Vi har samarbeidet med blant andre private for å få til konkrete ting.

Det finnes få slike eksempel så langt, men ifølge Lied kan det fort bli flere.

– For oss har samarbeidet med Statens vegvesen vært en positiv erfaring, som både vi og trafikantene får stor glede av, sier administrerende direktør i Brunvoll Holding AS, Terje Dyrseth.

Gangbrua gjør at Brunvoll kan samle hele bedriften, bokstavelig talt, under samme tak på Årø.

Hva skal broa hete?

Brunvoll og Statens vegvesen vil at innbyggerne i Molde skal få muligheten til å være med å bestemme hva den skal hete. Når det nærmer seg åpning i 2016, vil aktørene arrangere en navnekonkurranse der alle får mulighet til å delta.