NRK Meny
Normal

Taper 200.000 i måneden på kommunen

Selskapet Orange Helse AS sier opp avtalen med Ålesund kommune. Årsaken er at selskapet taper 200,000 kroner hver måned de jobber for Ålesund kommune.

Ålesund Rådhus

Den private aktøren taper 200.000 kroner hver måned når de arbeider for Ålesund kommune.

Foto: Lena Høyberg / NRK

– Vi har tapt mye penger på det vi har gjort i Ålesund kommune. VI har forsøkt å få til en dialog med kommunen, men dette har vi ikke lykkes med. Det sier Geir Arne Nordfjord, avdelingsleder for hjemmetjenestene i Orange Helse.

Ålesund bystyre vedtok i 2013 å innføre fritt brukervalg for hjemmetjenester i Ålesund kommune. Orange Helse var ett av selskapene som fikk konsesjon til å drive med helsearbeid for Ålesund kommune.

Ifølge avtalen skal de private tilbyderne ha de samme vilkår som kommunen har. Det mener Orange Helse at de ikke har.

Får mindre betalt enn hva tjenestene koster

– Over en periode har vi ikke fått selvkostpris for jobben vi gjør. Det vil si at vi har fått mindre betalt enn hva det vil koste kommunen å tilby de samme tjenestene, sier Nordfjord.

Utregningene er kompliserte. Men Nordfjord hevder at Ålesund kommunes utregninger baserer seg på 3.16 besøk pr. time. Orange Helse har i sin tid i Ålesund 1.2 besøk pr. time. Her ligger tapene til selskapet skjult.

– Vi kan ikke leve med å subsidiere Ålesund kommune med 200.000 kroner i måneden. Vi har forsøkt å få endret avtalen slik at vi får dekt kostnadene, men kommunen har ikke ønsket dette. Derfor benytter vi oss av muligheten til å si opp kontrakten etter to år, sier Nordfjord.

Selskapet har 15 ansatte i Ålesund. De skal fortsette å jobbe i oppsigelsestiden på seks måneder. Ålesund kommune har varslet at de vil utlyse nye konsesjoner på private omsorgstjenester i Ålesund.

Umulig å endre vilkårene

Astrid Eidsvik

Astrid Eidsvik er rådmann i Ålesund kommune.

Foto: Remi Sagen / NRK

– Det er slik at når en inngår en kontrakt så må begge sider forholde seg til den. Slike kon trakter inneholder en risiko for begge parter, sier rådmann i Ålesund Astrid Eidsvik.

Kontrakten var på to år med mulighet til forlengelse for to år.

– Risikobildet så også Orange Helse da de inngikk avtalen, derfor ba de om mulighet til å gå ut før to år. Dette ble innarbeidet i kontrakten, og det er denne retten de nå benytter seg av.

Eidsvik mener det vil skape en umulig situasjon dersom en skulle tillate å endre vilkårene midt i en kontraktsperiode.

– Vi er opptatt av likebehandling alle aktører på markedet. Dersom vi i et anbud har lagt premisser som tilsa at en kunne be om reforhandling i avtaleperioden, kunne flere meldt seg. Derfor kan vi ikke forhandle midt i en kontraktsperiode, sier Eidsvik.

Lyser ut på ny

I september skal Ålesund lyse ut nye konsesjoner på omsorgstjenester. Orange Helse har sagt at de kan være med, dersom vilkårene endres.

– Vi må ta noen runder med Orange Helse om de erfaringer vi har gjort. Vårt mål er å tilrettelegge for fritt brukervalg. Orange Helse er hjertelig velkommen til å melde seg i neste runde, sier Eidsvik.

– Dersom kommunen endre vilkårene er vi svært interessert å søke på ny, sier Nordfjord.