NRK Meny

Pris til Storfjordens venner

I år går Den nasjonale kulturlandskapsprisen til Storfjordens venner for innsatsen foreningen har gjort gjennom mange år for å holde vedlike de vegløse fjord- og fjellgårdene i Storfjorden. Prisen blir delt ut hvert år i samarbeid mellom Stiftelsen Norsk Kulturarv, Landsbruks- og matdepartementet og Landbruksdirektoratet. I år var det 33 kandidater til prisen.