Pris til førarlaust skip

Eit førarlaust skip med design frå Marin Teknikk i Herøy har fått Næringslivets Klimapris. Yara Birkeland er verdas første utsleppsfrie og sjølvkøyrande containerskip. Skipet skal frakte gjødsel.

«Yara Birkeland»
Foto: Yara/Kongsberg-gruppen