PREZIOSO Linjebygg tildelt kontrakt

PREZIOSO Linjebygg AS i Molde er tildelt en rammekontrakt med Aker Solutions AS for Nyhamna gassanlegg og Draugen plattform. Kontrakten gjelder leveranse av såkalte ISO-fag, som omfatter disiplinene isolasjon, stillas og overflatebehandling, skriver de i en pressemelding. I tillegg er også tilkomstteknikk, habitat, kaldkutting og arkitekt en del av leveransen. Kontrakten har en varighet til 1. september 2021, og deretter er det opsjoner på til sammen 7 år. Kontrakten er en rammekontrakt og det kan derfor ikke anslås noen total verdi på kontrakten.

Prezioso Linjebygg
Foto: PREZIOSO Linjebygg