Ordføreren: – Føler statsministeren ikke har spilt helt på lag

ÅLESUND (NRK): Ordføreren i Ålesund kom med breiside mot statsminister Erna Solberg på en pressekonferanse i formiddag etter at de fikk beskjed om at UDI legger planene om asylmottak på is.

Ålesund-ordfører Eva Vinje Aurdal (Ap) er skuffet over statsministerens håndtering av akuttmottak.

NEI: UDI trekker seg ut av arbeidet mot akuttmottak i Ålesund. Ordfører i Ålesund, Eva Vinje Aurdal, vil sende brev til statsministeren.

Det ble kalt inn til pressekonferanse i Ålesund med kort varsel fredag formiddag der kommunen opplyste at UDI trekker seg ut fra planene om å starte et akuttmottak for flyktninger i storhallen i byen.

UDI legger planene om mottaket på is, og sier at årsakene er at behovet for akuttmottak har avtatt.

Torsdag gikk statsminister Erna Solberg ut i smp.no og mente at det var uheldig å bruke storhallen som akuttmottak fordi det rammer barn og ungdoms treningsmuligheter.

Med breiside mot Solberg

Sparebanken Møre Arena

Etter sterke oppfordringer fra UDI startet Ålesund kommune arbeidet med å starte akuttmottak i storhallen.

Foto: Alf-Jørgen Tyssing

Ordføreren i Ålesund vil ikke spekulere i om statsministerens uttalelser har noe med avgjørelsen fra UDI å gjøre.

– Statsministeren foretok en vurdering, og sa at slik som vi har tenkt her oppe er «uheldig», sier ordfører Eva Vinje Aurdal på pressekonferansen.

Bakgrunnen for at Ålesund ønsket å opprette et akuttmottak er flyktningsituasjonen i Europa der det nå er behov for 350 nye sengeplasser til flyktninger til Norge, hver dag.

– Det er kanskje litt leitt for alle som har stilt opp som føler at hun ikke har spilt helt på lag. Det er ikke behov for dette akuttmottaket, er begrunnelsen vi har fått. Og det må de svare for, sier ordføreren.

– Jeg kommer til å sende Erna Solberg et brev i dag der jeg kommer til å gi uttrykk for at jeg syns det var et spesielt utspill, sier Aurdal.

Statsministerens kontor sier til NRK at de vil kommentere denne saka senere.

Kommunikasjonsrådgiver i UDI i Midt-Norge Tove Fasting sier at statsministerens uttalelse ikke har påvirka avgjørelsen.

– Jeg tror ikke hun hadde sagt det samme for en måned siden da vi starta forhandlingene med Ålesund kommune og eierne av storhallen, for da var situasjonen annerleder. Men en idrettshall er ikke ideell som innkvartering av flyktninger.

– Krevende situasjon

Astrid Eidsvik

Astrid Eidsvik, rådmann i Ålesund, startet pressekonferansen fredag.

Foto: Remi Sagen / NRK

Rådmann Astrid Eidsvik startet med å fortelle om samarbeidet kommunen har hatt med de ulike aktørene mot å starte et akuttmottak for flyktninger i Ålesund. Hun trekker frem samarbeidet med Ålesund storhall AS, som sa seg enige i å inngå en dialog med kommunen om å starte et mottak i storhallen på Volsdalsberga.

– Det har vært en krevende situasjon for oss. Nå har dette endret seg, og vi må innrette oss etter de endringene som nå har kommet, sier rådmannen.

– Er dere skuffa?

Eidsvik nøler og ser på ordføreren før hun svarer.

– Vi har vært veldig motivert til å få på plass dette tilbudet, og vi ønsket å være med å løse denne situasjonen. Men det er klart at det er gledelig at våre innbyggere kan bruke hallen igjen, sier hun.

Rådmannen forteller at det har vært en veldig intens men positiv prosess, og at dette viser at Ålesund kommune klarer å snu seg rundt og ta ansvar.

– Ikke lenger hensiktsmessig

Da UDI startet forhandlingene med styret i Ålesund Storhall AS og Ålesund kommune, ankom det over 400 asylsøkere daglig. Det var et prekært behov for å skaffe disse tak over hodet.

UDI ser nå en nedgang i antallet asylsøkere som kommer til Norge og selv om dette fort kan snu, finner UDI det ikke hensiktsmessig å inngå en avtale om overnatting og mat for 500 personer i idrettshallen.

Kommunen har forholdt seg til statsministerens, fylkesmannens og UDIs signaler i denne saken. Når behovet nå bortfaller er det ikke noe grunnlag for å gå videre med planene.