Presise spørsmål avgjørende for å få frem alt

Klokka 0900 i dag starter den åpne høringen om sjukehusplasseringen i Møre og Romsdal. Saksordfører Per Olaf Lundteigen sier høringen blir en lakmustest for Helseforetaksloven.

Per Olaf Lundteigen

Presise spørsmål fra politikerne er avgjørende for å avklare om Bent Høie har brutt helseforetaksloven eller ikke.

Du kan følge høringen direkte her: STORTINGSHØRING OM SJUKEHUSSAK

Klokka 0900 starter professor Jan Fridthjof Bernt sin redegjørelse for hvordan Helseforetaksloven er ment å fungere. Hans forklaring danner grunnlaget for vurderingen om helseminister Bent Høie har brudd loven.

15 sentrale aktører i sjukehussaken i Møre og Romsdal skal forklare seg for Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite. Høringen varer frem til 18.30 i kveld.

Les også: Programmet for høringen minutt for minutt

Presise spørsmål avgjørende

Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Kontroll- og konstitusjonskomiteen skal i dag behandle sjukehussaken i Møre og Romsdal.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

– Mitt ansvar blir å stille så presise spørsmål, slik at vi får svar på hva som er sagt og gjort i denne saken. Vi ønsker et innblikk i hvordan helseforetaksloven har blitt praktisert. Deretter skal vi se om Høie har gjort noe i strid med loven eller ikke. Det sier saksordfører for sjukehushøringen, Per Olaf Lundteigen (Sp).

Høringer i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite handler blant annet om å finne ut om landet lover er fulgt av regjeringens medlemmer. I sjukehussaken er det Høies forhold helseforetaksloven som er tema.

– Gjennom foretaksmøte gir Helseministeren sine føringer for driften av sjukehusa. Men det selvsagt løpende kontakt mellom departement og underliggende organer. Denne kontakten er ikke juridisk bindende, men kan selvsagt ha klare politiske realister i seg, sier Lundteigen.

Kan denne saken bli en lakmus-test for helseforetaksloven?

– Høringen vil belyse hvordan loven blir praktisert. Ved en gjennomgang vil en få en lakmustest på om loven fungerer etter intensjonene, sier Lundteigen.

Veldig viktig med gjennomgang

Det er første gangen kontrollkomiteen har tatt en slik sjukehussak.

– Årsaken til det er den mistillit som behandlingen har skapt blant folk. Slik kan vi ikke ha det. Det kommer flere slike debatter og vi har allerede hatt lignende debatter, sier Lundteigen.

Saksordføreren sikter til striden i Helse Telemark og kampen mot nedlegging av sjukehuset på Rjukan. Her var temperaturen vel så høy som i Kristiansund.

– Det var det så gale at administrerende direktør i ved Sjukehuset i Telemark måtte ha politieskorte for å komme inn i eget bygg. Etterpå viste det seg at alt var på stell, i denne saken, sier Lundteigen.

Per Olaf Lundteigen