NRK Meny
Normal

Positive erfaringer fra jobbmesser

NAV har sammen med næringslivet arrangert jobbmesser i Ålesund, Kristiansund og Molde. NAV sier messene har vært så vellykket at de vil arrangere dem hvert halvår.

Stein Veland

FORNØYD: NAV-sjefen i Møre og Romsdal, Stein Veland, sier at jobbmessene har vært positive for alle involverte.

Foto: Heidi Fagna / NRK

NAV-sjef i Møre og Romsdal, Stein Veland, sier at messene har vært vellykket på flere måter.

– Vi får positive tilbakemeldinger fra dem som er ute etter arbeid, enten å finne eller skifte, vi har fått gode tilbakemeldinger fra arbeidsgivere som ønsker å rekruttere, og i tillegg er vi i NAV selv fornøyd fordi vi ser at vi har klart å skape en møteplass der disse treffer hverandre og får utvekslet erfaringer og informasjon, sier han.

– Intervjuer der og da

Veland sier at de har sett suksesshistorier på messene der arbeidssøkende har fått intervjuavtaler der og da.

– Da tenker vi at vi er med å hjelpe begge deler av arbeidsmarkedet til å finne gode løsninger.

Noen får også hjelp på messene til å stake ut en helt ny kurs. På jobbmessene er det mange som plutselig har oppdaget at der er andre muligheter enn innenfor de segmentene de opprinnelig søkte.

– Det kan starte en endring og folk kan tenke at det er flere jobber for dem.

– Betyr det at NAV vil satse på å være en tilrettelegger for flere jobbmesser i tiden som kommer?

– Ja det er lagt inn i planene våre at vi vil ha dette som en hendelse hvert halvår der vi gjør dette i de tre storkommunene våre. Samtidig er vi i dialog med virksomheter som vil lage lokale varianter så det ser vi for oss fremover.

– Dette har definitivt en hensikt. Det er lettere for dem som trenger arbeidskraft å se hvem som er aktuelle, og det er viktig for dem som trenger jobb eller vil snuse på noe nytt.

Godt forberedt

NAV-sjefen vil også berømme virksomhetene som kommer på messene.

– De er godt forberedt og har gode presentasjoner av egne virksomheter. Så i tillegg til å få arbeidskraft inn er det god reklame for egen virksomhet.

Neste jobbmesse for Romsdalsregionen er 11. november.