Politiet bekrefter at det er Anja Weløy Aarseth (21) som er drept

Politiet konstaterer i dag at obduksjonen viser at det var studenten Anja Weløy Aarseth, som ble funnet drept på byfjellet Aksla.

Funnstedet på Aksla, Ålesund og Anja Weløy Aarseth (innfelt)

Politiet bekreftet i dag at det var Anja Weløy Aarseth som ble funnet drept på Aksla lørdag.

Foto: privat, Øyvind Bye Skille / NRK

Yngve Skovly

Politiadvokat Yngve Skovly sier at obduksjonen viser at Anja (21) ble drept.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

– Det har i dag vært foretatt en obduksjon, og vi kan nå bekrefte at det var Anja Weløy Aarseth som ble funnet død på lørdag, sier politiadvokat Yngve Skovly.

Skovly sier at obduksjonen viser at Anja Weløy Aarseth ble drept.

– Vi kan av etterforskningsmessige hensyn ikke gå inn på dødsårsaken, sier Skovly.

Anja Weløy Aarseth ble trolig drept en gang på kvelden onsdag 28. august på byfjellet Aksla nær sentrum av Ålesund. Hun hadde da parkert bilen i Fagerlia, og drog for å jogge i turområdet på fjellet.

Etter en omfattende leteaksjon ble hun funnet død ved en tursti lørdag formiddag. Politiet kunne fort konstatere at Anja Weløy Aarseth var blitt utsatt for en kriminell handling.

Kunne ikke gå ut med klesbeskrivelse

Politiet trodde i går at de i dag ville kunne gå ut med en nøyaktig beskrivelse av hva Anja Weløy Aarseth hadde på seg onsdag ettermiddag.

Men dette ble ikke presentert på dagens pressekonferanse.

– Vi har ennå ikke kunnet gå ut med en nøyaktig klesbeskrivelse, vi vil gjøre det så raskt som mulig og da vil vi sende ut melding om dette, sier Skovly.

Politiet var generelt tilbakeholdne med informasjon på pressekonferansen, og ville ikke si mer om funnet av den døde, undersøkelsene på funnstedet eller om de har mer konkrete tekniske bevis i saken.

Vet du noe om saken? Tips NRK her, eller ring 03030!

Selv om de ikke ønsker å si mer av hensyn til etterforskningen forteller de at både funnstedet på byfjellet Aksla og informasjon om offeret er egne deler av etterforskningen.

Parallelt med leteaksjonen etter Anja Weløy Aarseth hadde politiet allerede satt i gang med taktisk etterforsking. Kripos ble koblet inn i saken fredag, dagen før Aarseth ble funnet. Da hun ble funnet ble også teknikere fra Kripos tilkalt. Disse begynte arbeidet søndag formiddag.

Krimteknikere bærer opp esker fra funnstedet på Aksla

Krimteknikere fra Kripos har undersøkt funnstedet på Aksla i Ålesund i to dager, og flere esker har blitt båret ut fra stedet.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Vet ikke hvor mange gjerningspersoner det kan være

Politiet vet ikke om det er snakk om én eller flere gjerningsmenn.

– Det har vi ikke noe formening om. Vi etterforsker i utgangspunktet én gjerningsmann, men dette kan vi ikke binde oss helt til, sier Skovly.

– Ut ifra at dere vet nå dødsårsak, i hvilken grad retter dere nå etterforskningen inn mot bestemte miljøer?

– Det at vi har en dødsårsak endrer ikke noe i løpet vi har lagt opp, sier Skovly.

I gang med avhør og DNA-prøver

DNA-prøvesett

Med et slikt DNA-prøvesett tas det prøver fra vitner og andre. Prøven tas ved at vattpinnen strykes på innsiden av munnen.

Foto: Politiet

Skovly forteller videre at statusen er den samme som tidligere.

– Vi er tidlig i etterforskningen. Vi skal etter hvert begynne å bearbeide all informasjonen vi får inn, sier politiadvokat Skovly.

Han forteller at politiet har gjennomført en del vitneavhør, også av mistenkelige personer.

– Vi har avhørt vitner som har blitt nevnt som såkalte mistenkelige personer. De har gitt plausible forklaringer. Men vi vil nødig henge oss opp i slike betegnelser som «mistenkelige personer», sier Skovly.

Les mer: Politiet i gang med DNA-prøvetaking av et stort antall personer

Han legger til at man ikke kan se på en person om vedkommende har gjort noe galt.

Vil kalle inn navngitte personer til avhør

Skovly sier at de på bakgrunn av tips har navngitte personer som skal inn til avhør.

– Etter hvert vil vi sikkert få opplysninger om personer som er sett som vil bli kalt inn, men vi har fortsatt ingen mistenkte i saken.

I tillegg er politiet i gang med å ta DNA-prøver av alle menn som har vært i området Aksla.

– Det er frivillig, og alle har hittil vært velvillig, sier Skovly.

DNA-prøvene som nå tas håper politiet å få snarlig svar på.

– En grufull sak

Oddbjørn Solheim

Stasjonssjef Solheim sier at de jakter en ukjent gjerningsmann.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Stasjonssjef Oddbjørn Solheim forteller at dette er en drapssak hvor de leter etter en ukjent gjerningsperson.

– Vi har hele tiden tatt høyde for at dette kunne være et drap, og har dermed kommet tidlig i gang med undersøkelser, sier stasjonssjef Oddbjørn Solheim.

Han forteller at politimesteren har gjort det klart at det i denne saken ikke skal stå på ressurser. Ni mann fra Kripos, i tillegg til førti etterforskere fra Sunnmøre politidistrikt er på saken.

– Disse sakene er blant de aller vanskeligste, men vi er fast bestemt på at dette er noe vi skal klare å løse. Det har vi også fått alle ressursene vi trenger for å gjøre, sier stasjonssjefen.

Organiseres i mange ulike etterforskningsgrupper

Yngve Skovly

Politiadvokat Yngve Skovly er den som svarer på spørsmål fra pressen om etterforskningen.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Stasjonssjef Oddbjørn Solheim opplyser til NRK at de som i mange andre alvorlige kriminalsaker har organisert den omfattende jobben i flere ulike prosjektgrupper.

  • De har en gruppe som jobber på byfjellet på funnstedet og området rundt
  • De har en annen gruppe som arbeider med elektroniske spor. Det er for eksempel mobiler, bomstasjoner, spor på nett
  • En gruppe som analyserer overvåkningsvideo
  • En gruppe som mottar og behandler tips
  • En gruppe som ser på mulige moduskandidater. Disse ser for eksempel på alibier

I tillegg har de en gruppe som jobber med å kartlegger bevegelsene til offeret

Fått inn over 500 tips

Selv om politiet har fått inn over 500 tips, vil de ha flere tips fra publikum.

– Dersom det er personer som har vært på Aksla onsdag ettermiddag så ber vi de ta kontakt. Vi har fått mange tips, og er fornøyd med responsen, men skulle det fortsatt være noen som ikke har meldt seg, så ber vi de om å gjøre det raskest mulig, sier politiadvokat Yngve Skovly.