Politisk usemje skadar omdømmet

Leiaren i samferdselsutvalet, Kristin Sørheim (Sp), meiner det blir ei utfordring å lege sår som er skapt i prosessen om Nordøyvegen. Fleire politikarar har vore sterkt usamde med fylkesrådmannen om kva belastning vegprosjektet vil vere for økonomien i fylket. I går måtte fylkesadministrasjonen vedgå at dei har rekna feil og la fram nye tal. Konfliktnivået har vore høgt, og det skadar omdømmet, trur Sørheim:

Kristin Sørheim ved Nibio
Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Flere nyheter fra Møre og Romsdal