Politireformen: Kan føre til ny lokaliseringsstrid

Plasseringen av den nye politimesteren for Møre og Romsdal fører til ny ueninghet mellom regionrådene i fylket. Torgeir Dahl i Romsdal regionråd ønsker seg Ålesund. På Nordmøre hadde de håpt på støtte for Kristiansund.

politireform

Møre og Romsdal skal bli eitt politidistrikt. Det kan bety ny lokaliseringsstrid i fylket.

Foto: NRK

Tirsdag ble det klart at Møre og Romsdal skal bli ett politidistrikt. Spørsmålet er hvor en ny politimesteren skal plasseres.

Torgeir Dahl

Leiar i Romsdal regionråd, Torgeir Dahl, vil ikkje jobbe for at politimeisteren skal plasserast i Molde.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Dagens politimestre har base i Ålesund og Kristiansund. Dahl mener derfor Molde ikke er er realistisk alternaiv, men er klar på hva han ønsker.

– Vi ville foretrekke Ålesund, sier Dahl.

Han innrømmer at han frykter dette kan fyre opp under lokaliseringsstriden som har rast under kampen om det nye fellessykehuset.

– Jeg er redd det vil være tolkningen fra Nordmøre, men vi må se på befolkningsunderlaget. Hvis det ikke skal plasseres midt i, som er Molde, så er det naturlig at det blir i Ålesund.

– Hadde håpt på støtte

Ingunn Golmen

Ingunn Golmen er leiar av Orkide, som er ordførar- og rådmannskollegiet for Nordmøre.

Foto: Trond Vestre / NRK

Leder for ordfører- og rådmannskollegiet på Nordmøre, Ingunn Golmen, mener Dahl ikke har tenkt på det dårlige samarbeidsklimaet som allerede er mellom Nordmøre og Romsdal.

– Da har de ikke tenkt å forbedre samarbeidet. Vi har et felles politidistirikt per i dag, og jeg har ikke hørt at folk fra Romsdalen har vært misfornøyd med det. Så jeg hadde ønsket meg at Romsdalen hadde støttet oss i dette, sier hun.

Golmen mener Kristiansund er et godt alternativ.

– Dagens politidistrikt, Nordmøre og Romsdal, har sokkelberedskapen for Norskehavet, og det er naturlig at det blir videreført slik det er, sier hun.

Anders Riise

Anders Riise er leiar i Sunnmøre regionråd.

Foto: Trond Vestre / NRK

Leder for Sunnmøre regionråd, Anders Riise, mener det er gode arguementer for Ålesund.

– Vi har større befolkningstetthet, vi har hovedsykehuset, vi har 110-sentralen og 113- sentralen, beredskapen på fjordene, stor turisttrafikk og et stort næringsliv. Alt dette bør veie tungt.

–Må se på offentlige arbeidsplasser

Golmen mener befolkningsgrunnlag ikke er nok.

– Vi har erfart at kjøttvekta teller tungt. Men her mener vi at det kan ikke være ensidig det som skal være begrunnelsen. Det må være en totalitet i forhold til oppgavene som blir lagt til politisdistriktet. En bør også se på arbeidsplasser i fylket.

Nordmøre har færrest offentlige arbeidsplasser av regionene i fylket. Dahl sier han gjerne birdar til å jobbe for at det blir flere.

–Det må hele fylket jobbe for, men i denne saken ligger det ikke an til et slikt perspektiv, sier han.