Vil ikke slå seg sammen med Sunnmøre

Politimester Arnstein Nilssen i Nordmøre og Romsdal foretrekker å slå sammen politidistriktet sitt med Sør-Trøndelag, fremfor Sunnmøre.

Politimester Arnstein Nilssen

– Man må jobbe seg opp riktig erfaring slik at man er bedre rustet til å møte de stadig økende utfordringene i vår hverdag. Det har vi best mulighet til å gjøre dersom vi blir slått sammen med Sør-Trøndelag, som har mye mer ressurser enn oss.

Foto: Hans Thomas Eikrem

Steven Hasseldal

Politimester Jon Steven Hasseldal i Sunnmøre politidistrikt ønsker sammenslåing.

Foto: Bernt Baltzersen / NRK

Mandag erklærte politimester Jon Steven Hasseldal i Sunnmøre politidistrikt sin støtte til forslaget om færre politidistrikt i Norge.

I dag fins det 27 av disse, og debatten fortsetter om det heller bør bli 18 distrikter.

Politimester Arnstein Nilssen i Nordmøre og Romsdal er enig i at det bør skje en sammenslåing, men han er heller lunken til å bli knyttet sammen med politidistriktet på Sunnmøre.

Nilssen foretrekker nemlig å bli slått sammen med Sør-Trøndelag.

– Sør-Trøndelag har mer ressurser

– Både Nordmøre og Sunnmøre er små politidistrikt, noe som skaper spørsmål om hva vi faktisk kan tilføre hverandre. Etter mitt syn er det mye større muligheter for å bygge kompetanse og jobbe i team dersom vi slår oss sammen med Sør-Trøndelag, fremfor våre naboer i sør, sier Nilssen.

Han sier det er stort behov for kompetanseheving i politiet, fordi styrken blir stadig mer spesialisert – særlig innen sedelighet, vold- og narkotikasaker.

– Man må jobbe seg opp riktig erfaring slik at man er bedre rustet til å møte de stadig økende utfordringene i vår hverdag. Det har vi best mulighet til å gjøre dersom vi blir slått sammen med Sør-Trøndelag, som har mye mer ressurser enn oss.

Liker tanken

Politimester Nils Kristian Moe

Politimester Nils Kristian Moe i Sør-Trøndelag politidistrikt er ikke fremmed for å slå seg sammen med Nordmøre.

Foto: Anders Ulvolden / NRK

Politimester Nils Kristian Moe i sistnevnte distrikt sier han ikke har tenkt mye over en eventuell sammenslåing med Nilssen & co., men han er enig i at det bør bli færre distrikt for å få en mer robust politistyrke.

– I den forstand kan Nordmøre og Sør-Trøndelag utgjøre en god samlet region. Vi trenger robuste operasjonssentraler og administrative enheter, og da må vi være store, sier Moe, og legger til at problemstillingen vil bli drøftet i en studie som blir ferdigstilt til sommeren.

Moe tror et større politidistrikt vil kunne senke terskelen for å bekjempe kriminalitet på tvers av fylkesgrensene.