Politimann frifunnet for tyveri

– Det tyngste i denne saken har vært manglende støtte fra politimesteren. Det sier politiførstebetjent Oddbjørn Østlund. I dag ble han blankt frifunnet av Frostating lagmannsrett for tyveri av en PC fra politistasjonen i Ålesund

Frostating Lagmansrett behandler tyverisak

Jan Egil Presthus (t.v.) var aktor i saken mot Østlund. Advokat Erling Flisnes var politimannens forsvarer.

Foto: Øyvind Johan Heggstad / NRK

Politiførstebetjent Oddbjørn Østlund er i Frostating lagmannsrett frifunnet for alle anklager om tyveri av en PC fra politiets beslagsrom i Ålesund.

I tingretten ble Østlund dømt for simpelt tyveri av en PC. Både Østlund og Spesialenheten anket saken til lagmannsretten.

22 vitner forklarte seg for lagmannsretten, og 15 av vitnene var polititjenestemenn. Flere av vitnene bekreftet forklaringen til den tiltalte politimannen om at det var dårlige rutiner rundt behandling av beslag, og at disse ble oppbevart på flere steder i politihuset.

Vitnene bekreftet også garasjen til politiet ble brukt til å lagring av søppel og beslag. Et vitne forklarte at han hadde sett søppel i garasja som skulle vært destruert.

Nå har Frostating lagmannsrett gitt politimannen medhold på alle punkter.

Faksimile fra dommen i Frostating lagmannsrett:

dom
Foto: NRK

–Stor dag for meg

–Frifinnelsen i Lagmannsretten er en stor oppreisning for meg. Jeg har hele tiden hevdet jeg er uskyldig, og det er godt å bli trodd i retten, sier politiførstebetjent Oddbjørn Østlund.

I ett og et halvt år har han vært suspendert fra stillingen sin ved Sunnmøre politidistrikt. Sommeren 2012 tok Østlund med seg en PC fra en søppelcontainer ved Politistasjonen. PC viste seg å stamme fra et beslag i en straffesak.

Lagmannsrettens flertall mener at det ikke er bevist at politimannen med viten og vilje stjal en PC fra beslagsrommet ved Sunnmøre politidistrikt.

I dommen skriver Lagmannsretten:

Flertallet finner at det ikke er ført bevis for at Østlund tok PC-en fra beslagsrommet. Flertallet legger til grunn – som forklart at Østlund for Lagmannsretten -at han tok datamaskinen fra politigarasjen, fra et området like til venstre for utkjøringsporten. PC-en lå enten på en palle, eller ved siden av en palle, sammen med gjenstander som skulle kastes.

–Vondt at politimesteren ikke har støttet meg

PC stjålet Sunnmøre Politidistrikt

Denne PC-en hevdet Østlund at han fant i en søppelcontainer. Det trodde Lagmannsretten på.

Foto: Øyvind Johan Heggstad / NRK

–Det som har vært tyngst å svelge i denne saken, er holdningen fra politimester Jon Steven Hasseldal. Han dømte meg nord og ned fra dag en. Jeg føler at han har behandlet meg dårlig, sier Østlund.

Politiførstebetjenten forstår likevel alvoret i saken, og aksepterer at han ble suspendert fra stillingen under etterforskningen av saken.

–Uansett har den manglende støtten fra politimesteren vært tungt å leve med, sier han.

Likevel har Østlund opplevd massiv støtte fra sine kollegaer.

–Ja støtten fra kollegaer har varmet. Spesielt min nærmeste sjef Norleif Jønland. Har støttet meg fra dag en. Og ikke minst kona, og mange gode kollegaer ved politidistriktet. Det hadde vært vanskelig å komme gjennom denne saken uten støtte fra disse, sier Østlund.

-Har fått god oppfølging

Steven Hasseldal

Politimester Jon Steven Hasseldal får kraftig kritikk av politiførstebetjenten.

Foto: Bernt Baltzersen / NRK

Politimester Jon Steven Hasseldal stiller seg uforstående til kritikken fra Østlund.

–Jeg mener han har fått den behandlingen han skulle hatt. Han har fått oppfølging fra de personene han skulle hatt oppfølging fra, sier politimesteren.

Han påpeker at Østlund har vært tiltalt i det Hasseldal mener er en alvorlig straffesak.

–Han har hatt en alvorlig mistanke hengende over seg, og det var naturlig at han ble suspendert. Utover dette har han blitt fulgt opp. Jeg kan forstå at han føler ubehag over å ha en slik mistanke hengende over seg, men jeg stiller meg uforstående til kritikken, sier Hasseldal.

Østlund har sagt opp stillingen sin ved Sunnmøre politidistrikt, men er formelt ennå suspendert.

–Nå skal jeg lese dommen, så får jeg ta stilling til hvordan vi skal håndtere denne saken videre, sier Hasseldal.