Politikerne snur: Sa ja til rullestolrampe foran Ålesund kirke

– Rullestolbrukere skal ha samme opplevelse og tilgang til Ålesund kirke som alle andre. De skal ikke gå bak eller ved siden av, de skal gå i front, sier Kirsti Anita Røsand (Ap) om den politiske snuoperasjonen.

Slik vil Ålesund kirke se ut med rampe

Slik vil Ålesund kirke se ut med rullestolrampe.

Foto: Illustrasjon: Olset AS

Plan- og byggesaksutvalget i Ålesund går nå enstemmig inn for rullestolrampe ved Ålesund kirke. Tirsdag kveld var politikerne samlet til synfaring utenfor kirka. På kirketrappa ble et nei omgjort til ja i spørsmålet om rullestolrampe.

Kirsti Anita Røsand

Kirsti Anita Røsand (Ap) sier at det er helt åpenbart for henne at alle skal ha samme muligheter til å komme seg inn i bygg som er viktige under store begivenheter.

Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

– De skal ha samme type verdighet og samme adgang, sa Kirsti Anita Røsand (Ap) i plan- og byggesaksutvalget.

Sa først nei

Bakinngangen ved Ålesund kirke

Denne inngangen må personer med funksjonsnedsettelser bruke i dag.

Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

Men så klart var det ikke da saken ble behandlet i januar. I flere år har Ålesund og Volsdalen menighet jobbet for å få på plass ei rullestolrampe utenfor Ålesund kirke. For dersom man bruker rullestol, eller har en funksjonsnedsettelse, har man ikke kunnet benytte seg av hovedinngangen. Man har vært nødt å ta bakveien. Da kommer man inn i kirkerommet rett ved prekestolen. Under begravelser må man passere både kista og de sørgende før man kommer seg bak til benkeradene.

Menigheten vil at de med funksjonsnedsettelser også kan bruke hovedinngangen både hvis de selv skal gifte seg, eller hvis de skal delta i prosesjon i barnedåp.

Befaring ved Ålesund kirke

Politikerne fikk på befaringa sett at rullestolbrukere har vært nødt til å bruke døra helt til høyre i bildet der man kommer inn fremst i kirkerommet.

Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

Planene som har vært presentert har vist at rampen vil være i samme stein som opprinnelig var brukt, og alle tiltakene skal være reversible. Fylkeskonservatoren, riksantikvaren og biskopen har alle sagt ja. Men da politikerne behandlet saken i januar, stemte utvalget enstemmig nei.

Klaget på vedtaket

Ålesund Kirkelige Fellesråd klaget på vedtaket og har fått støtte fra flere hold, blant annet fra Den norske kirke og Rådet for likestilling av funksjonshemmede. I tillegg har Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) meldt plan og byggesaks-utvalget inn til Diskrimineringsnemnda.

Tirsdag kom saken tilbake til ny behandling hos politikerne i Ålesund. Etter ei befaring ved kirka ble saken diskutert.

Flere av politikerne trakk under diskusjonen frem at de fikk lagt frem helt andre tegninger da de først behandlet saken, og at disse tegningene ikke kan sammenlignes med de tegningene som nå er kjent. De trakk også frem at saken etter klagerunden er blitt mye bedre belyst.

Rigmor Andersen Eide

Rigmor Andersen Eide (KrF) er glad klagen kom slik at de fikk reversert det første vedtaket.

Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

– Etter befaring i dag, og med den kunnskap jeg har fått, er jeg ikke i tvil om at jeg må snu i denne saken. Vi må lytte til menigheten og de som vi ikke hadde hørt, nemlig Rådet for likestilling og funksjonshemmende, sa Rigmor Andersen Eide (KrF)

Hun trekker også frem at nye bilder gjør det enklere å se at dette blir bra.

– Jeg støtter administrasjonen sin innstilling som sier ja, sa Eide.

Møteleder Sindre Nakken (Ap) sier at det ikke har vært noen hemmelighet at han er skeptisk til å bygge denne typen store byggverk som denne rampen er, og med en slik inngripen i fasaden til kirka. Men han føler seg etter befaringen trygg på at arkitektene som var til stede vil behandle denne saken med finesse og ærbødighet.

Sindre Nakken under befaring i Ålesund kirke

Sindre Nakken (Ap) under befaring i Ålesund kirke.

Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

– På befaringa ble det vist til at det ikke er noen andre alternativer annet enn den løsningen man har i dag, og den er ikke god nok.

Derfor stemte han for. Men han la også til at han ikke skammer seg over at han stemte nei sist.

– Saken er opplyst på en helt annen måte, sa Nakken.

En lettelse

Geir Aure

Geir Aure, driftsleder i Ålesund Kirkelige Fellesråd, er lettet over at politikerne nå sier ja til rullestolrampe.

Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

Geir Aure, driftsleder i Ålesund Kirkelige Fellesråd, har tidligere fått mange negative henvendelser fra folk med funksjonsnedsettelser som har måttet benytte bakveien inn i kirka.

– Vi har også fått henvendelser fra folk som har holdt seg borte fra kirka fordi de har opplevd det som uverdig.

Han er lettet over vedtaket.

– Jeg syntes det var veldig flott. Det viser at når man tar seg tid til synfaring så får man belyst saken på en helt annen måte.