Ålesund: Storhallen det klareste alternativet, men politikerne er skeptiske

Politikerne i formannskapet i Ålesund var delt i spørsmålet om storhallen er egnet som akuttmottak for asylsøkere. Men et klart flertall mener kommunen bør være driftsoperatør.

Sparebanken Møre Arena

Det er fremdeles ikke avklart om Storhallen i Ålesund blir nytt mottak for 500 flyktninger. I formannskapet tirsdag var det delte meninger.

Foto: Alf-Jørgen Tyssing

– Vi har tidligere i dag vært på befaring sammen med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), brannvesenet, sivilforsvaret og representanter for hallen. Hallen er egnet under forutsetning av at brannvesenet gir sin godkjennelse i forhold til brannsikkerhet, sa rådmann Astrid Eidsvik.

Hallen er ment som et akuttmottak. Det betyr at de som blir plassert her, skal være der i kort tid. I utgangspunktet er det snakk om to måneder, men tidsrommet kan strekkes til maksimalt seks måneder.

Bråk i styret

Ålesund formannskap

Formannskapet i Ålesund behandlet spørsmålet om mottak av asylsøkere tirsdag.

Foto: Trond Vestre / NRK

Styret i Ålesund Storhall har sagt ja til å gå i dialog med Ålesund kommune om å gjøre om Sparebanken Møre Arena fra idrettshall til akuttmottak for flyktninger frem til august neste år. Men saken er konfliktfullt og styret var delt. To av dem som stemte imot, deltok ikke fysisk på møtet og derfor ble ikke stemmene talt med.

Bjarne Haagensen stemte i mot, men deltok i møtet fra sitt feriested på Kanariøyene. Han har hevdet at vedtaket er ulovlig. Haagensen har senere trukket seg fra styret.

Kritisk til storhall

Rådmann Astrid Eidsvik fortalte at kommunen hadde sjekket ut en rekke tomtealternativer, men mange av disse var uegnet. Men Hans Kjetil Knudsen fra Ålesundslista var kritisk til valget av storhallen.

Hans Kjetil Knutsen

Hans Kjetil Knutsen (Ålesundslista) er kritisk til storhall som akuttmottak for asylsøkere.

Foto: Trond Vestre / NRK

– Vi må gjøre det beste ut av det, men jeg mener storhallen er uegnet til å ta i mot flyktninger. Den er for stor og likner mest på en flyktningleir. Vi bør starte med et mindre mottak. Kommunen burde ha startet arbeidet med å finne andre alternativer tidligere, sa Hans Kjetil Knutsen.

– Dernest er jeg kritisk til økonomien. Det er bare inntektssiden som er klar. Det står ikke et ord om hvor mye dette vil koste, sa Knutsen.

– Jeg støtter Knutsens bekymring om økonomien. Jeg mener også at det er direkte uansvarlig å ha 500 personer boende i en slik storhall, sa Geir Stenseth (Frp).

Garantier fra UDI

Men rådmann Astrid Eidsvik gjorde det klart at kostnadene ikke kom til å skape problemer for Ålesund kommune.

– UDI har garantert at de skal dekke samtlige kostnader for kommunen, sa Astrid Eidsvik under møtet.

Diskusjonen i formannskapet handlet om to spørsmål: Skal asylsøkerne bosettes i en storhall, og er det kommunen som skal være driftsoperatør?

Et flertall i formannskapet gikk inn for at Ålesund kommune skal være driftsoperatør. Frp sine to representanter og Hans Kjetil Knutsen fra Ålesundslista stemte mot rådmannens forslag på dette punktet. Tomtevalget er derimot ikke avgjort, men kommunen skal i dialog med Ålesund storhall.

Anders Lindbeck

Anders Lindbeck (SV) støttet rådmannens forslag.

Foto: Trond Vestre / NRK

– Dette handler om hvordan Ålesund kan bidra til å løse flyktningekrisen. Det er svært utfordrende, men ulempene ved å bruke storhallen er ikke større enn at vi må kunne bruke dette alternativet, sa Anders Lindbeck (SV).

En viktig avklaring

Ordfører Eva Vinje Aurdal (Ap) mener møtet i formannskapet ga en viktig avklaring.

– Ja, det var et stort flertall som gikk inn for at kommunen skal være driftsoperatør. Det er veldig bra. Det gir et "go" i det videre arbeidet. Så var det en del spørsmål knyttet til bruk av storhallen, men rådmannens forslag om å gå videre i forhandlinger med UDI om egnede lokaler fikk oppslutning, sier Eva Vinje Aurdal til NRK

– Betyr det at det er storhallen som nå er hovedsporet videre?

– Det blir undersøkt andre muligheter, men vi fortsetter med storhallen fordi styret har sagt ja og det har vært befaring. Så lenge dette er et alternativ så blir det fulgt videre, sier Aurdal.

– Men synes du selv at storhallen er en grei løsning?

– Vi ser alle ulempene og utfordringene med det, men det er sannsynligvis det beste alternativet Ålesund kan tilby i denne vanskelige situasjonen nå, sier Eva Vinje Aurdal.