Politikarane usamde om skuleframtid

Formannskapet i Sykkylven er delt i synet på framtida for Tandstad skule. Fem av representantane vil følgje innstillinga frå rådmannen og legge ned skulen med 46 elevar frå hausten av. To representantar ville behalde skulen, medan to andre meinte ein bør utsetje nedlegginga og overføringa av elvane til Sørstranda skule, til neste haust. Saka har skapt sterk motstand i krinsen, og kjem opp til endeleg behandling i kommunestyret 14. mai

Elever ved Tandstad skule i Sykkylven spiller fotball
Foto: Hans Olav Landsverk / NRK