Politiet: – En målbevisst satsing på et område preget av store mørketall

Antallet tilrettelagte avhør av utsatte barn som blir utført av Statens barnehus i Ålesund, økte kraftig i fjor.

Avhørsrom for barn Statens barnehus Ålesund

I 2015 økte antallet tilrettelagte avhør av utsatte barn med nesten 80 prosent.

Foto: Gunhild Sætre / NRK

Det viser tall som Møre og Romsdal Politidistrikt la frem under en pressekonferanse i dag.

Tilrettelagte avhør er avhør som tas av vitner under etterforskingen og som tas opp på video. Det skal ledes av en påtalejurist med utvidet påtalekompetanse.

Sårbarhet

Tilrettelagte avhør skal sikre at etterforskningen i saker der vitnet er barn eller en særlig sårbar voksen gjennomføres på en måte som tar hensyn til vitnets sårbarhet.

I 2014 ble det gjennomført 175 tilrettelagte avhør av utsatte barn som økte til hele 315 i fjor.

- Dette er ført og fremst et resultat av en målbevisst satsing på et område som har vært preget av store mørketall, er budskapet fra politiledelsen.

Politiet i Møre og Romsdal regner med å gjennomføre mer enn 400 tilrettelagte avhør av utsatte barn i 2016

Kraftig nedgang i vinningsforbrytelser

Fra og med nyttår er Møre og Romsdal samlet til ett politidistrikt. Tallene som ble lagt frem for 2015 er summen av de to tidligere politidistriktene.

Tallene viser at antallet forbrytelser har gått litt ned i 2015. Volds- og narkotikaforbrytelser har økt mens antallet vinningsforbrytelser har gått betydelig ned.

Ove Brudevoll

Politiinspektør Ove Brudevoll mener politiet har lyktes i arbeidet med å ta gjengangerne.

Foto: Eirik Haukenes / NRK

Siden 2012 har antallet vinningsforbrytelser pr. år blitt redusert med hele 700.

– Det er farlig å si at denne nedgangen bare skyldes politiets arbeid, men jeg tror likevel at vår strategi med å ta tak i gjengangerne, har gitt resultat, sa politiinpektør Ove Brudevoll.

Bruk av DNA-bevis

Politinspektør Yngve Skovly mener at også den utvidede bruken av DNA-bevis har bidratt til nedgangen i antall vinningsforbrytelser.

– Senest denne uka var jeg i retten med en som vi gjennom DNA greide å knytte til fire vinningsforbrytelser uten at vi hadde andre bevis, sa Yngve Skovly.

Politiet i Møre og Romsdal hadde en oppklaringsprosent på 50 i fjor som er en liten økning fra 2014.

– Skal styrke utkantene

Ingar Bøen

Politimester Ingar Bøen tror Møre og Romsdal vil få et bedre nærpoliti.

Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK

Politimester Ingar Bøen kom også inn på det omfattende arbeidet som må gjøres i 2016 i forbindelse med politireformen der Møre og Romsdal er blitt samlet til ett politidistrikt.

Politimesteren mener det viktigste kjennetegnet vil bli at nærpolitiet blir styrket.

– Vi skal i løpet av året styrke polititjenestene i utkantene. Steder som i dag har en svak tjeneste, skal merke at dei har fått et nærpoliti, sa Ingar Bøen under pressekonferansen.