Politiet forsøkte å forkynne dom for mannen som nå er siktet for drapet i Ålesund

Politiet forsøkte å forkynne dommen til mannen som nå er siktet for drapet på Anja Weløy Aarseth. Kontaktforsøkene skjedde både via brev, telefon og mannens nære krets.

Skovly Solheim

Politistasjonssjef Oddbjørn Solheim og politiadvokat Yngve Skovly. Sunnmøre politidistrikt opplyser nå at de gjorde en rekke forsøk på å forkynne voldsdommen fra 23. januar overfor mannen som nå er siktet for drapet på Anja Weløy Aarseth.

Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Sunnmøre politidistrikt tar dermed til motmæle mot opplysningene i media om at domen av 23. januar ikke ble forkynt for mannen. I denne saken ble mannen dømt for trusler og vold.

Riksadvokat Tor-Aksel Busch

Riksadvokat Tor-Aksel Busch krevde en forklaring på hvorfor det tok så lang tid å forkynne mannens voldsdom fra januar.

Foto: NRK

Opplysningene førte til at Riksadvokaten forlangte en forklaring på hvorfor det tok så lang tid før dommen ble forkynt for domfelte. Forklaringen foreligger nå som en pressemelding fra politidistriktet.

– Dommen ble oversendt til den institusjonen mannen oppholdt seg på allerede samme dag som den ble mottatt i Sunnmøre politidistrikt. Brevet som ble sendt dit kom aldri i retur, skriver Sunnmøre politidistrikt i en pressemelding.

Kontaktet kjærestens mor

Sunnmøre politidistrikt opplyser at mannen ble forsøkt kontaktet på telefon over en periode uten at det førte frem. Politiet la også ned et arbeid i å kontakte personer rundt ham. Blant annet ble mor til hans daværende kjæreste kontaktet i det hun hadde kjennskap til hans oppholdssted.

Returnerte ikke forkynningsskjema

I april oppnådde politiet kontakt med mannen. Da ble det avtalt at dommen skulle sendes til stedet han oppholdt seg. Mannen opplyste da at han nylig hadde sluppet ut fra soning i en annen sak.


– Mannen mottok brevet, men returnerte ikke forkynningsskjemaet som avtalt, skriver Sunnmøre politidistrikt.

Beklager, vi kunne ikke vise innholdet.
Se «Kvinne funnet død på Aksla, Ålesund» i nytt vindu

Oppsøkte hus

Politiet i Ålesund kontaktet lensmannskontoret i området der han befant seg. De oppsøkte huset han hadde oppholdt seg i, men da viste det seg at mannen ikke lenger var der og opplysninger kunne tilsi at mannen var på vei til Ålesund.

Mannen ble igjen kontaktet og returnerte etter hvert forkynningsskjema C med underskrift på at han vedtok dommen. I dommen som ble forkynt gjensto 14 dager til soning.

Var inne til soning


Mannen var i perioden dommen ble forsøkt forkynt, inne til soning etter en annen domfellelse. I dommen som ble forkynt gjensto 14 dager til soning. Dersom mannen hadde fått forkynnelsen før endt soning, ville likevel soningen vært avsluttet i april, skriver Sunnmøre politidistrikt i pressemeldingen.