Politiet fikk ikke flyttet aksjonister

Politiet ville torsdag fjerne flere biler som sperrer veien opp til Haramsfjellet. Sju bileiere fikk pålegg om å flytte seg, men noen timer senere dro politiet fra stedet uten at veien var ryddet.

Mange folk aksjonerer på Haramsøya. I dag er politiet på stedet med fire biler og sier at de vil prøve å rydde veien.

Mange har møtt opp og sperrer veien for anleggsmaskinene. Politiet sier torsdag at de har som mål å få anleggsmaskinene forbi aksjonistene.

Foto: Tore Ellingseter / NRK

Nesten seksti demonstranter var på plass langs veien opp til Haramsfjellet torsdag formiddag. Med nasjonalsang og bannere støttet de aksjonister som sperrer veien med bilene sine. Torsdag kom også politiet til stedet med mål om å få bilene vekk.

– I dag er målet vårt å få anleggsmaskinene opp på fjellet, slik at de kan begynne sitt lovlige arbeid, sier innsatsleder i politiet Lars Lundemo.

Innsatsleder Lars Lundemo og en kollega er på vei opp til aksjonistene.

Innsatsleder Lars Lundemo i politiet sier at de vil forsøke med dialog først.

Foto: Tore Ellingseter / NRK

Har aksjonert i over to uker

Siden midten av mai har aksjonister gjort arbeidet til vindkraftutbyggeren Zephyr vanskelig. Aksjonistene har sperret for lastebiler når de har forsøkt både å kjøre om bord i ferger, og når de har prøvd å kjøre av. Målet er å forhindre at arbeidet med å bygge åtte 150 meter høye vindturbiner på Haramsfjellet skal starte. I det siste har de også parkert biler på veien opp til fjellet slik at anleggsmaskinene ikke kommer seg forbi.

Politiet har også tidligere vært på øya og snakket med aksjonister. Torsdag møtte de igjen opp, mannsterke, med en plan om å stoppe aksjonene.

Fire politibiler med mannskap er onsdag formiddag på Haramsøya

Fire politibiler er nå på Haramsøya og klare til å aksjonere mot aksjonistene dersom det blir nødvendig

Foto: Tore Ellingseter / NRK

– Grunnen til at vi er her er at det har vært behov tidligere for å rydde vei for fysiske hindringer, sa Lundemo til NRK i 10:30-tiden.

– Dere er her med fire politibiler, så det er i dag det skjer da?

– Vi er her for å få maskinene opp, og er forberedt på å være her til vi har fått dem opp.

Gir muntlige pålegg

Like etter klokka 11 torsdag formiddag hadde politiet gitt sju bileiere muntlige pålegg om å fjerne bilene som blokkerer veien.

Hans Petter Thue

Hans Petter Thue var en av dem som fikk pålegg fra politiet om å fjerne seg.

Foto: Tore Ellingseter / NRK

En av dem som fikk pålegg er Hans Petter Thue. Han representerer dattera som er grunneier. Han har tidligere sagt til NRK at han ikke kommer til å flytte seg før det eventuelt kommer en rettslig kjennelse som slår fast at han må. Torsdag holder han fast på at han ikke har fått god nok dokumentasjon og fjerner seg ikke.

– Er dette en tilspissing av situasjonen?

– Nei, det er politiet som tilspisser situasjonen. Jeg sitter bare rolig her. Det er ingen her som er voldelige. Jeg vet ikke hvorfor det kommer så masse politi for en gjeng med vanlige bygdinger, sier Thue.

Mange har møtt opp for å vise støtte til de som sperrer veien.

Mange har møtt opp for å vise støtte til de som sperrer veien. Torsdag formiddag sang aksjonistene nasjonalsangen mens de markerte synspunktene sine.

Foto: Tore Ellingseter / NRK

Vil ivareta aksjonistene

Politiet understreket torsdag at de er opptatt av å starte med dialog, og at de også er på plass på Haramsøya for å ivareta de som har møtt opp for å ytre sine meninger om vindkraftanlegget som skal bygges.

– Vi setter pris på at folk sier fra om hva de mener, men vi er nødt til å sørge for at det blir gjort på en trygg og god måte så det ikke oppstår noen uheldige hendelser i dag, sier Lundemo.

– Vi starter alltid med å gi folk et pålegg, og prate med dem, og be dem om å fjerne seg.

De som ikke gjør som politiet sier vil få bot.

– Så tar vi ting et steg av gangen.

Fikk ikke ryddet veien

Politiet sa torsdag formiddag at de ikke var sikre på at de ville få ryddet veien.

– Erfaringene fra andre politidistrikt, og lignende forhold, er at dette kan ta tid, og det er vi forberedt på, sa innsatslederen.

Torsdag ettermiddag i 13:30-tiden dro politiet fra stedet.

Operasjonsleder i politiet Tor André Gram Franck, sier at politiet har fått gjort det de kom til øya for å gjøre, nemlig å pålegge aksjonistene å flytte seg. Siden aksjonistene ikke fulgte pålegget vil de ifølge operasjonslederen bli anmeldt.

– Så er det opp til jurist å vurdere veien videre, sier Gram Franck.