Politiaksjon i Kristiansund

Det har vore ein politiaksjon ved Kristiansund videregåaende skole, skriv Tidens Krav. Både uniformerte politibilar og sivil politibil er på staden, ifylgje avisa. Etter det avisa kjenner til skal aksjonen ha blitt utløyst av ei melding om ein person med våpen på staden.