Hopp til innhold

Polarled setter verdensrekord i rørlegging på havbunnen

Det var en historisk dag i Aukra i dag. Gigantprosjektet Polarled er i gang, og det betyr verdensrekord i rørlegging på havbunnen.

Gigantrøret Polarled skal knytte sammen Nyhamna i Aukra og Aasta Hansteen-feltet utenfor Bodø.

Dette rørleggingsskipet skal legge et 480 kilometer langt rør mellom Nyhamna i Aukra og Aasta Hansteen-feltet utenfor Bodø.

Ledningen skal knytte sammen Aasta Hansteen-feltet utenfor Bodø og Nyhamna. Det er verdens største rørleggingsskip som bruke til å legge det 480 kilometer lange røret mellom Nyhamna og Bodø.

– Det er første gang et så stort rør er blitt installert på så store dyp, sier prosjektleder i Polarled, Alfred Øijord.

Det tar nesten ett døgn å få røret til land på Nyhamna. Deretter tar det 5 måneder før røret er koblet til på Aasta Hansteen feltet.

Polarled

Polarled innebærer verdensrekord i rørlegging på havbunnen.

Foto: Roar Strøm / NRK

Håper på lite vind og bølger

– Vi håper selvfølgelig på flest mulig høytrykk fremover og minst mulig vind og bølger. Men vi har selvfølgelig beredskapsplaner. dersom været blir dårlig så må vi verste fall legge ned røret og at en pasue før vi starter opp igjen, sier Alfred Øijord.

Rørledningen er løsningen for å bygge ut Aasta Hansteen- feltet. I tillegg er det meningen å knytte flere felt i Norskehavet til Polarled.

Sverre Kojedal

Polarled vil generere større verdier lokal og nasjonalt, mener kommunikasjonssjef Sverre Kojedal i Statoil.

Foto: Roar Strøm / NRK

– Det er klart at det er med å generere større verdier for lokalsamfunnet, men ikke minst også for Norge som nasjon. Vi har levd godt og vi skal jo leve godt på de verdiene som skapes av olje- og gassvirksomheten. Det skapes en betydelig sysselsetting knyttet til denne virksomheten. Så dette er en viktig dag, sier kommunikasjonssjef i Statoil Midt-Norge, Sverre Kojedal.

God kontroll

På Averøy ligger 40 tusen rørlengder, hver på 12 meter, klar til å skipes ut etterhvert som rørene sveises sammen ombord. På det dypeste skal Polarled ligge 1.300 meter under havoverflaten. Det er det dypeste ei slik rørledning noen gang er lagt.

Alfred Øijord

Prosjektleder i Polarled, Alfred Øijord håper på lite vind og bølger, men mener de har god kontroll.

Foto: Roar Strøm / NRK

– Vi føler at vi har god kontroll, men samtidig er det spenning når vi har kommet så langt som vi har gjort nå. Så nå er vi klar for å komme i gang, sier prosjektleder i Polarled, Alfred Øijord.