NRK Meny

Planleggingsmidler til E39

Innenfor foreslåtte bevilgningr til planlegging er det satt av midler til planlegging av prosjektene E39 Kryssing av Romsdalsfjorden, E39 Kryssing av Ørstafjorden, E39 Kryssing av Storfjorden (Hafast), E39 Halsafjorden og E39 Volda – Ålesund – Molde – Astad. Det er også satt av midler til planlegging av prosjektet E39 Betna – Vinjeøra – Stormyra i Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag.