Planlegging av nytt sykehus: – Vi føler at vi har kontroll

Styret i Helse Møre og Romsdal fikk i dag presentert planene for innholdet det nye sykehuset på Hjelset og distriktsmedisinske senteret i Kristiansund.

Espen Remme

Administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal, Espen Remme, er fornøyd med planleggingsarbeidet som har blitt gjort hittil.

Foto: Remi Sagen / NRK

Det nye sjukehuset for Romsdal og Nordmøre vil få 209 sengeplasser fordelt på 170 for somatikk og 39 for psykiatri. I tillegg vil det nye sjukehuset få et pasienthotell med 23 sengeplasser, 8 intensivsenger og 14 observasjonsenger.

– Jeg føler meg trygg på at vi har en god prosess og at vi arealmessig er på noenlunde riktig størrelse. Jeg føler meg også rimelig trygg på fremdriften, sier prosjektleder Bjørn Remen.

Nytt sjukehus

Skisse av det nye sykehuset i Molde med 209 sengeplasser.

Utfordrende økonomisk

Administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal, Espen Remme, mener arbeidet som har blitt gjort hittil er bra. Både fagforeninger og pasienter har blitt involverte i prosessen. Det er likevel mange utfordringer fremover, ikke minst økonomisk. Det nye sykehuset er beregnet å koste 4,2 milliarder kroner, men det er tatt høyde for at summen kan ende på 4,8 milliarder.

– Vi må planlegge et godt spesialisthelsetilbud i Nordmøre og Romsdal. Vi må holde dette opp mot utviklingen i samfunnet og se det opp mot økonomien vår og bærekraften, sier Remme. I august skal dette legges frem i en konseptrapport.

Prosjektdirektør Bjørn Remen for den nye Fellessykehuset

Bjørn Remen er prosjektdirektør for det nye sykehuset.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

LES OGSÅ:

To alternativer for Kristiansund

Når det gjelder fremtiden for Kristiansund får styret fremlagt to mulige alternativ til hvilket aktivitetsnivåp en skal ha der. Alternativ 1 inneholder poliklinikk og dagbehandling. Alternativ 2 har poliklinikk, dagbehandling og dagkirurgi.

– Uansett skal det være et godt tilbud. Det har statsråden slått fast, men vi må fortsette utviklingen av dette, sier Espen Remme.

Nytt felles sjukehus for Nordmøre og Romsdal skal etter planen stå ferdig i 2021, og erstatte Molde sjukehus og Kristiansund sjukehus.