Pinner fra vikingtida

Myrpinner som stammer fra vikingtida er gravd fram, men hva ble de i sin tid brukt til?

Fem arkeologer og en botaniker startet torsdag feltarbeid og fant mange flere enn de hadde forventet på en dag. De skal nå drive feltarbeid ved der Kvivsvegen skal gå i Volda i to uker.

Prosjektleder og forsker Trond Lødøen ved Bergen museum er oppglødd over funnene så langt.

- Det er svært sjeldent at myrer er undersøkt, og særlig med tanke på å finne gjenstander.

Første undersøkelsen

Myrpinnene har også tidligere blitt funnet, men da av enkeltpersoner som har spekulert på hva de kan ha blitt brukt til i tidligere tider.

- Folk som har dyrket har gitt myrpinner til museum. Nå får vi derimot den første vitenskaplige undersøkelsen av denne kulturminne-kategorien.

Fenomenet har en over 100 år lang historie i Møre og Romsdal.

- Det er tilspissa trepinner som er grovt hogd og kjørt langt ned i myra. mange har hatt oppfatning av av disse er brukt i forbindelse med fuglefangt.

Religiøs funksjon?

Flere har også lansert teorier om at det kan ha hatt en religiøs funksjon. Forskeren sier det har vært en utbredt oppfatning at myrer inneholder svært lite. Nå er den oppfatninga gjort til skamme, mener Lødøen.

- Det er åpenbart at i hvertfall myrene i Austefjorden i Volda inneholder veldig viktige kulturminner. Jeg regner med at vi kommer til å få mange svar i løpet av de neste ukene.

Funnet av kulturminnene vil ikke få noen konsekvenser for Kvivsvegen.

- Vi har et godt samarbeid med Statens Vegvesen, og er nå ute i god tid. Dersom vi skulle finne noe helt spesielt er jeg sikker på at det hadde latt seg ordne også.