Hopp til innhold

Pilotkommuner i et nytt helsetilbud

12 kommuner i Norge har fått penger fra staten for å tilby «Rask psykisk helsehjelp» til innbyggerne. Målet er å gi et lavterskeltilbud til folk i løpet av kort tid, som gir direkte hjelp uten henvisning fra lege.

Rådhuset i Kristiansund

Kristiansund er en av de 12 kommunene som får penger til pilotprosjektet.

Foto: Aina Rødal / NRK

Tilbudet er en utprøving av et kommunalt behandlingstilbud til personer over 18 år, med lettere til moderate problemer med angst og depresjon.

Det er til sammen 12 kommuner i landet som har mottatt tilskudd på 1,7 millioner kroner hver, for å etablere «Rask psykisk helsehjelp». Kristiansund og Molde er blant pilotkommunene i det nye helsetilbudet, som skal være gratis og ha lav terskel.

– Behandlingstilbudet er helt nytt, så vi er veldig ivrig på å få til dette. Vi blir en pilotkommune i landet, sier lederen for psykisk helse i Kristiansund, Elisabeth Iversen.

(Saken fortsetter under bildet)

Psykisk helse

Rask psykisk helsehjelp skal være et gratis lavterskeltilbud som gir direkte hjelp uten henvisning fra lege.

Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Viktig med god psykisk helse

– Dette skal bidra til at målgruppen får en behandling så tidlig som mulig i kommunen. Det er forebyggende for å hindre ytterligere forverring, og i tråd med samhandlingsreformen som handler om rett behandling på rett sted til rett tid, sier Iversen.

Tilbudet kan etableres i tilknytning til blant annet frisklivssentraler, lokalmedisinske tjenester og Familiens hus. Folkehelsekoordinator i Kristiansund Bente Elshaug sier de håper tilbudet blir oppstarten til en frisklivssentral.

– Vi får inderlig håpe vi får en slik sentral, for det er noe vi har ønsket oss lenge. Kristiansund har store utfordringer innenfor psykisk helse. Frisklivssentralen vil være et samlingspunkt, sier folkehelsekoordinator Bente Elshaug.

– Blir «Rask psykisk helsehjelp» en viktig del av en slik frisklivssentral?
– Ja, det er noe vi har konkludert med. Vi har både overvekt, hjerte- og karsykdommer og andre utfordringer, men den biten i oss som handler om psykisk helse må være på plass. Det å mestre hverdagen handler om å ha en god psykisk helse, og er utrolig viktig, sier Elshaug.

Behov for rask og kort behandling

Hver femte arbeidstaker i Norge kommer til å ha utfordringer med den psykiske helsen i løpet av livet. I dag er angst og depresjon en vesentlig årsak til sykefravær og årsak til uførhet.

Anette Mjelde

Anette Mjelde i Helsedirektoratet.

Foto: Stephan Reis / NRK

Ventetiden for å få time hos psykolog kan være lang, men mange trenger ikke langvarig behandling hos psykolog for å bli bedre.

​– Rask psykisk helsehjelp skal være et gratis lavterskeltilbud som gir direkte hjelp uten henvisning fra lege. Målet er at folk skal få et tilbud innen én til to uker slik at problemene ikke setter seg, sier avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, Anette Mjelde i en pressemelding.

Rask psykisk helsehjelp skal benytte kunnskapsbaserte metoder i utredning og behandling. Behandlingen baserer seg på veiledet selvhjelp og kognitiv terapi. Metoden er utviklet i England.

Ikke bestemt lokalisering

Frisklivssentralen i Kristiansund blir en del av kommunen sin budsjettbehandling før jul, men tilbudet «Rask psykisk helsehjelp» skal uansett i gang ved hjelp av de 1,7 millioner kronene fra staten.

I Kristiansund håper en på oppstarten innen utgangen av 2012, men lokaliseringen er ennå ikke bestemt.