– Kunne endt i død, eksplosjon eller større brann

Petroleumstilsynet konkluderer med at hendelsen på Tjeldbergodden hadde storulykkepotensial, og kunne ført til alvorlig personskade eller død, betydelig økonomisk tap, eksplosjon eller større brann.

SE VIDEO: Her brenner det på Equinor sitt anlegg Tjeldbergodden.

DRAMATISK: Brannen i Equinors landanlegg i Aure kunne fått fatale konsekvenser.

Torsdag la Petroleumstilsynet fram sin granskingsrapport av brannen på Tjeldbergodden 2. desember i fjor.

Equinors interne rapport konkluderte med mye av det samme.

Årsaken til brannen var turbinhavari som følge av at isoleringen mot dampnettet på mellomtrykksnivå ikke fungerte som tiltenkt i forbindelse med en nødstopp av systemet.

Brann på Equinor sitt anlegg på Tjeldbergodden.

Slik så det ut da det startet å brenne i et kompressorbygg på Tjeldbergodden i desember i fjor.

Foto: Equinor

– Alvorlige brudd på regelverket

Petroleumstilsynet har identifisert alvorlige brudd på regelverket og reagerer med å gi Equinor pålegg om «å identifisere, iverksette og følge opp tiltak for å sikre at utstyr med sikkerhetsfunksjon blir identifisert og klassifisert for å sikre korrekt oppfølging av funksjon og håndtering av svekkelser for å ivareta sikker drift.»

Equinor må legge fram planen for hvordan de skal etterkomme pålegget innen 15. september, og har ut året på seg til å etterkomme det.

Anne Myhrvold

Anne Myhrvold, direktør i Petroleumstilsynet.

Foto: Sander Lid Fiskå

To branner i fjor

Direktør i Petroleumstilsynet, Anne Myhrvold kaller avvikene de har funnet etter brannen på Tjeldbergodden for alvorlige.

– Hvordan vil Petroleumstilsynet følge opp påleggene?

– Vi vil få en tilbakemelding fra Equinor på hvordan de håndterer avvikene og pålegget. Videre vil vi ha aktiviteter basert på tilbakemeldingen med både møter og videre tilsynsaktiviteter, sier hun.

Det var to branner i Equinors landanlegg i løpet av fjoråret. Brannen i anlegget på Melkøya 28. september var en av de mest alvorlige hendelsene i norsk petroleumshistorie.

– Hva er likhetene og ulikhetene mellom ulykken på Melkøya og Tjeldbergodden?

– Det er likheter på overordnet nivå, nemlig at vi finner mangler i etterlevelse av Equinors systemer, prosedyrer og styringssystem på begge disse hendelsene, sier direktøren til NRK.

På Tjeldbergodden var det manglende oppfølgning på vedlikehold, ettersom utstyret ikke var klassifisert som utstyr med sikkerhetsfunksjoner.

– Funnene i tilsynsrapporten, og pålegget er knyttet til at Equinor må ha bedre oversikt over dette, og følge opp dette, sier Myhrvold.

På Melkøya ble intervallene på vedlikeholdsprogrammet endret, uten at det ble gjort en god risikovurdering knyttet til endringen.

Equinor sine bilder av brannen på Tjeldbergodden.

Brannen førte til store skader på anlegget.

Foto: Equinor

– Equinor må ta tak for å unngå at lignende skjer igjen

Myhrvold sier at det viktigste med granskingsrapporter er å lære, slik at man kan håndtere mangler, og sjekke dette på andre tilsvarende annlegg og innretninger.

– Ser Petroleumstilsynet det som sannsynlig at det vil skje lignende ulykker i fremtiden?

– Equinor må ta tak i avvikene som vi avdekker og korrigere de. De må følge opp påleggene og sørge for at de blir lukket, for nettopp å unngå at det vil skje lignende hendelser igjen, sier hun.

Anlegget på Tjeldbergodden var stengt i over 11 uker etter brannen, før produksjonen startet opp igjen 20. februar i år. Anlegget må ikke stenges for å utføre forbedringene.