Pengestøtte til kulturlivet

Fire kulturinstitusjonar i fylket har fått støtte gjennom Musikkutstyrsordningen. Kulturfabrikken i Kristiansund får mest med vel 1,9 millionar kroner.
Teaterfabrikken i Ålesund nærare fem hundre tusen. I tillegg får Storyville Jazz Klubb i Molde 110.000 kroner og Parken kulturhus i Ålesund får 30.000 kroner.