Hopp til innhold

Pengeflom til Møre og Romsdal

Farlig veg i Rauma får penger. Her er alle veg-prosjektene som blir prioritert i Møre og Romsdal.

4 unge liv drept i trafikkulykka i Tresfjorden.

4 ungdommer mistet livet i trafikkulykka i Tresfjorden i Rauma i 2006.

Foto: Mobilfoto: Gunnar Sandvik/NRK Møre og Romsdal

I denne artikkelen kan du lese regjeringen sitt forslag til hvilke prosjekter som blir prioritert de neste ti årene.

I pressemeldingen blir det vist til at regjeringa legger stor vekt på lokale prioriteringer. Derfor har de i stortingsmeldinga foreslått å endre prioriteringsrekkefølge, og høre på politikerne i Møre og Romsdal.

Prioritert i Vestnes/Rauma

 • Dette fører til at E136 Tresfjordbrua blir prioritert framfor E136 Flatmark – Monge – Marstein.

I perioden 2010-2013 er det satt av midler til utbygging av E 136 på den smale og utsatte strekninga Måndalstunnelen- Våge. Det blir også prioritert bygging av ny bru over Tresfjorden. I 2006 mistet fire ungdommer fra Måndalen livet i ei ulykke på denne stekninga.

Tresfjordbrua

Slik skal det bli når Tresfjordbrua er ferdig.

Foto: Tresfjordbrua AS

Forkjemper Roald Fiksdal: - En gledens dag

Tidligere saker:

Fire unge døde på ulykkesstrekning

Håper på milepæl

Jubler for tunnel og bru

-Tresfjordbrua bør snike i køen

Det man må være obs på er at det må legges opp til delvis bompengefinansiering av disse prosjektene.

 • I perioden 2014-2019 blir det prioriteret ein utbedring av E136 på strekninga Flatmark – Monge – Marstein.

Innfartsveg i Ålesund

 • I tillegg prioriterer regjeringa statlige midler til prosjektet Breivika – Lerstad som innebærer bygging av ny innfartsveg til Ålesund. Ei slik prioritering er avhengig av et opplegg for delvis bompengefinansiering av prosjektet.

Les:

Tresfjordbru framfor Lerstadveg

Krangel om veipengar

Hele fylket

 • For E136 er det ellers lagt til grunn ei ramme på 620 millionar kroner til ulike tiltak på strekninga Dombås i Oppland – Ålesund. Av dette beløpet skal 200 millioner kroner brukes i første fireårsperioden. Innenfor denne rammen prioriterer en bygging av gang-og sykkelveger, trafikksikringstiltak og mindre utbetringer med vekt på å ta igjen forfall og utviding av vegbredden.
Jon Aasen

Jon Aasen

Foto: Trond Vestre / NRK

Jon Aasen fra Ap: - Urealistisk

 • I perioden 2009-2013 er det blant annet aktuelt å sikre E136 mot snøskred på strekninga Døsteinfonna i Rauma kommune.
 • På riksveg 70 Oppdal – Kristiansund blir den delvis bompengefinansierte utbygginga på strekninga Brunneset – Øygarden fullført i perioden 2009-2013. I tillegg fullfører de med Nasjonal transportplan oppgraderinga av Freifjordtunnelen.
Kristin Sørheim

Kristin Sørheim.

Foto: NRK

Kristin Sørheim fra Sp: - Riksveg 70 er taparen

 • I perioden 2010-2013 blir det igangsetting av arbeidet med rassikring av riksveg 70 langs Oppdølstranda. Det blir bygging av tunnelen på strekninga.
Oppdølsstranda

Den rasfarlige vegen langs Oppdølsstranda.

Foto: Eirik Haukenes / NRK

Les:

600 millioner til Oppdølsstranda

Heiser flagget i Sunndal

 • På riksveg 70 Oppdal – Kristiansund er 270 millioner kroner satt av til ulike investeringstiltak. Bygging av gang- og sykkelveger blir prioritert.
 • Etter åpninga av Kvivsvegen vil E39 bli flytta til dagens riksveg 651 på nordsida av Austefjorden i Volda kommune. I perioden 2009-2013 prioriterer de derfor sikring av den rasfarlige strekninga på riksveg 651 ved Hjartåberga.
 • Den bompengefinansierte delen av E39 på strekninga Knutset – Høgset og utbygginga av E39 på strekninga Renndalen – Staurset bru på fylkesgrensa mellom Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag blir fullført i perioden 2010-2013.
 • I perioden 2014-2019 er det aktuelt å videreføre utbedringa av E39 på blant annet strekninga Bettna – Kleteva – Hesteneset, og det er aktuelt å utbedre E39-strekninga Leirvika – Renndalen i samme periode.
 • For E39-strekninga Ålesund - Trondheim er det i perioden 2010-2019 lagt til grunn ei ramme på 630 millioner kroner til ulike mindre investeringstiltak. Der prioriterer regjeringa blant annet bygging av gang- og sykkelveger og trafikksikkerhetstiltak som bygging av midtrekkverk øst for Molde. Midlene skal dessuten brukes til mindre utbedring av ferjekaier.

De som ikke er nevnt:

Volda-Rjånes kjem ikkje på NTP