Pengar til psykisk helse

Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim får 3,1 millionar kroner til tre ulike prosjekt for å styrke psykisk helse for studentar, samt å forebygge rusproblem. Også studentsamskipnaden i Molde får pengar, 500.000 til prosjektet «møtes». Det er Helsedirektoratet som løyver pengar.