Pengar til landstraum

Enova løyver 140 millionar kroner til 22 nye landstraumprosjekt i landet. Målet er å kutte klimagassutsleppa frå skip ved norske kaier. Vestbase i Kristiansund får nest mest, med vel 17,2 millioner kroner. Strand Sea Service i Ålesund får knapt 600 000 kroner. Anlegga skal vere i drift innan juli 2018.

Vestbase i Kristiansund
Foto: Eirik Haukenes / NRK