Pengar til Høgskulen i Volda

Høgskulen i Volda har fått 13,6 millionar kroner til digitalisering av grunnskulelærarutdanning. Dekan Arne Myklebust meiner det er ei sterk tillitserklæring. Prosjektet skal vere med på å gi grunnskulelærarstudentane ved høgskulen ei framtidsretta og praksisnær utdanning der digital kunnskap er ein naturleg del i alle fag.

Høgskulen i Volda
Foto: Brede Røsjø / NRK