Pengar til forsking

Regjeringa løyver over ein milliard kroner til forsking i 130 bedrifter. Målet er å styrke innovasjon og bidra til fleire arbeidsplassar. I Møre og Romsdal får Nordic Halibut, Brunvoll, Griff Aviation, Ulstein Verft, Offshore Simulator Centre, Safepath og Rolls-Royce Marine pengar. Sistnemnde får til to prosjekt.

Produksjons Brunvoll
Foto: Gunnar Sandvik / NRK