NRK Meny

Pengar til drift og investering

Fylkesrådmannen tilrår til at Møre og Romsdal fylkeskommune i 2017 legg opp til eit driftsbudsjett på i overkant av 3,8 mrd.kroner og eit investeringsbudsjett på nær 796 mill.kroner. Økonomiplanen blir behandla 14. november, og i fylkesutvalet 22. november. Endeleg vedtak av økonomiplanen blir gjort på fylkestinget 13. desember.

Ottar Brage Guttelvik
Foto: Gunnar Sandvik / NRK