Passasjerer fra tre kommuner

FHI har varslet 69 kommuner om å følge opp i underkant av 400 passasjerer fra de to seilasene med Hurtigruten MS Roald Amundsen som er berørt av koronasmitte. Kommunene det gjelder er spredt over samtlige fylker i Norge. Det skal ha vært passasjerer om bord i skipet som er hjemmehørende i tre forskjellige kommuner i Møre og Romsdal. Det er så langt uklart hvilke kommuner det er snakk om. – Det viktige nå er at alle som har vært passasjerer på de to seilingene på MS Roald Amundsen får informasjon om at de skal i karantene og følges opp av lokal helsetjeneste. Siden noen passasjerer kan høre hjemme i småkommuner kan det være uheldig å gå ut med kommunenavn ut fra personvernhensynet, sier Siri Helene Hauge, overlege i FHI til NRK.