Pass taket- no kjem mildveret

Det hastar med å fjerne snøen frå taket. Den milde lufta er allereie komen.

Det er mildvær i vente og det betyr nye farer for dei som har kjempa mot snømengdene denne veka.
No kjem takrasa, og det kan bli endå meir problematisk:

Solveig Bunes er redd for takras og spøker med at fotgjengarane i Ålesund burde hatt hjelm.

Etter fleire dagar med store mengder snø, er det mildvêret som skal prege helga. Det er ikkje berre på vegane det kan skape farlege situasjonar. Faren for takras aukar og det er huseigars ansvar å fjerne snøen. Fredag var mange huseigarar i Ålesund i gang med snørydding frå dei høge bygardane. Ein av dei som kikar uroa opp på snøen, er Torstein Lorentzen, som driv frisørsalong i Ålesund.

– Den snøen der er skummel, seier Lorentzen. På taka ligg det tonnevis med snø.

Fare for takras

Det er sett opp skilt fleire stader i Ålesund for å gjere folk merksame på rasfaren.

Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK

Trur det blir verre

Merete Bjørdal er fotgjengar som både må passe seg for glatte fortau og for rasfaren frå hustaka. Ho er redd for takras, men fryktar at det blir endå verre no når mildvêret set inn.

Ålesund kommune har sett i gang ryddinga på hustaka. Dei har rutine på å sjekke alle plassar dei har ansvar for og dersom dei ser snø som må fjernast, har dei ein gjeng som tar seg av det. Det betyr at det kan vere vanskeleg for forgjengarane å ta seg fram medan ryddearbeidet går føre seg.

.– Fotgjengarane må kike opp og heller gå ut i gata, seier Jens Ekrem, som er avdelingsingeniør i Ålesund kommune.

Kan få straff

Huseigar pliktar å rydde både tak og fortau, og konsekvensen av å bryte politivedtektene kan bli alvorlege.

– I verste fall kan dei bli straffeansvarlege, både etter politilova og straffelova, dersom det er alvorleg nok, seier politiadvokat Lena Romestrand.

Skulle hatt hjelm

Solveig Bunes ser skilta med «fare for takras» over alt der ho går. Alternativet er rett og slett å gå på bilvegen i staden for fortauet.

– Det ser teit ut å gå rundt i byen med hjelm, men det er kanskje det vi skulle hatt, ler Bunes.

Siste video/lyd

Ein fem år lang krangel etter rehabilitieringa av Freifjordtunnelen, hamnar no i forliksrådet. 
Statens vegvesen meiner ei svakheit i plastduken som ble laga, kan gi ekstrakostnader i hundremillionar-klassen.
Ålesund kommune har kome på kant med delar av kulturlivet i byen. Då det kom fram at mellom andre Matfestivalen ikkje lenger får halde til på sin tradisjonelle plass midt i sentrum - har mange års irritasjon kome til overflata.
Utdanninga for fagarbeidarane i maritim industri kan bli endra. Ei fersk masteroppgåve konkluderer blant anna med at ein må sjå på heile utdanningsløpet - og at haldninga til yrkesfaga må bli betre.