Pasientombud ønsker meldesystem

Pasientombudene i Norge mener det bør innføres et uavhengig meldesystem om pasientkader. Sykehusene har meldeplikt ved uønskede alvorlige hendelser, og det kan lede til en tilsynssak hos Fylkesmannen. Skjer det derimot noe alvorlig i kommunen, for eksempel på legevakta, hos fastlegen eller på sykehjemmet er det ingen som trenger å melde fra, melder TV 2.