Pasienter møter ikke opp til timene

Flere norske sykehus opplever at mange ikke møter opp når de har avtale. I fjor skjedde dette 313.128 ganger, viser tall P4-nyhetene har hentet inn fra alle landets helseforetak. Ved sykehusene endte mellom 2 og 4,9 prosent av timene med null oppmøte. I Helse Midt-Norge uteble pasientene 33.542 ganger.