NRK Meny
Normal

Kvinne døde av blodpropp like etter legevaktbesøk

Fylkeslegen ber Statens Helsetilsyn vurdere om to leger ved legevakta i Molde har gitt forsvarlig helsehjelp og ført journal etter at en kvinne døde kort tid etter undersøkelse.

Ny legevakt i Molde

Statens helsetilsyn skal vurdere om to leger ved legevakta i Molde opptrådte forsvarlig og fulgte bestemmelsene for journalføring etter at en pasient døde.

Foto: Hans Thomas Eikrem / NRK

Fylkesmannen opprettet i januar tilsynssak mot to leger ved Molde interkommunale legevakt, etter å ha mottatt klage fra datteren som mente moren ikke fikk god nok hjelp.

Assisterende fylkeslege Cato Innerdal sier at det er flere forhold som gjør at de nå vil at Statens helsetilsyn skal se på saken.

– Utfallet var at en pasient døde, og det er i seg selv alvorlig. I denne saken ble pasienten undersøkt flere ganger. Hvorvidt det har blitt gjort avgjørende feil som har hatt betydning for utfallet, vil være opp til Statens helsetilsyn å vurdere, sier han.

Kontaktet hjemmesykepleien med smerter i et sår

Pasienten kontaktet hjemmesykepleien en lørdag i august i 2015 da hun fikk et sår på høyre legg som verket.

Pasienten skal ha gitt uttrykk for at området rundt såret var ømt. Smertene gjorde at pasienten ikke klarte å slappe av. Hjemmesykepleien kontaktet legevakten og pasienten fikk komme inn på legevakta hvor hun ble undersøkt av lege.

Da et familiemedlem besøkte kvinnen samme dag skal leggen ha begynt å få en blålig misfarge og hjemmesykepleien ble igjen kontaktet. Etter 45 minutter opplyste hjemmesykepleien at ambulanse var på vei.

Hjemmesykepleien skriver til Fylkesmannen at de ville at legevakta skulle ta imot pasienten for å utelukke mistanke om blodpropp.

Kort tid etter skal ambulansen ha blitt kansellert. Denne beslutningen ble tatt av en annen lege på legevakten.

Familien kunne heller komme og hente smertestillende medisin til pasienten. Dette har ikke legen skrevet i pasientjournalen.

Smerten ble verre

På kvelden skal smerten ha forverret seg. Og kvinnen kontaktet på nytt hjemmesykepleien.

Kvinnen ble etter dette innlagt ved Molde sjukehus der hun ble undersøkt av lege klokken 23. Legen ved Molde sjukehus sier at hun da hadde god allmenntilstand, men smerter i venstre legg.

Tilstanden forverret seg, og pasienten fikk behov for intensivbehandling. Kort tid etter døde hun.

Skal utføre grundig undersøkelse

I uttalelsen til Fylkesmannen står det at grundig sykehistorie og klinisk undersøkelse skal danne grunnlaget for rett diagnose, med supplerende undersøkelser der dette er aktuelt. Når man henter inn sykehistorie bør legen spørre om smertelokalisasjon, smertekarakter, beskrivelse av smerten, og forverrende faktorer eller følgesymptomer.

I dette tilfellet er det påvist at det er gjort undersøkelse av CRP og D-dimer som begge var negative.

Den første legen som behandlet pasienten på legevakten har tilsynelatende vurdert hvorvidt pasientens plager skyldtes blodpropp eller ikke. Fylkesmannen kan ikke se at legen har vurdert andre årsaker til pasientens plager. Det er beskrevet «lett varme og rødme», men ikke om dette er vurdert i relasjon til såret.

Den neste legen som fikk henvendelse fra hjemmesykepleien, har ikke dokumentert henvendelsen fra hjemmesykepleien, eller at ambulansetransporten ble avbestilt.

Derfor mangler det dokumentasjon på hvilke vurderinger legen gjorde og bakgrunnen for at man valgte å ikke undersøke pasienten og heller forskrive smertestillende legemidler, og på hvilken informasjon som ble gitt pasienten.

Stiller spørsmål ved om legene har vært grundige nok

Fylkeslegen ber nå Statens helsetilsyn om å vurdere om legevaktlegene håndterte situasjonen på en tilstrekkelig grundig måte, og om de gjennom sine undersøkelser hadde grunnlag for å konkludere med at det ved det aktuelle sykdomsbildet var tilstrekkelig lav sannsynlighet for at det ikke forelå en alvorlig behandlingskrevende tilstand.

– Fylkesmannen i Møre og Romsdal finner etter en totalvurdering grunnlag for å oversende saken til Statens helsetilsyn for vurdering av om det foreligger grunnlag for administrativ reaksjon.

– Kunne livet til pasienten ha vært reddet dersom hun fikk hjelp tidligere?

– Det er vanskelig å si, både for oss og for Helsetilsynet. Men det som er avgjørende for vår vurdering av denne saken er at det har vært forhold som det er grunnlag for at Helsetilsynet skal vurdere nærmere. Det er åpenbart at det er en sammenheng mellom det forløpet som pasienten har hatt og at hun døde, men om det hadde vært mulig å forhindre utfallet ved tidligere diagnose, er noe Helsetilsynet nå skal vurdere, sier Innerdal.

Innerdal understreker at en administrativ reaksjon ikke gis av straffehensyn, men for å hindre at tilsvarende hendelser skal skje igjen.

Har beklaget

Helsesjef Henning Fosse i Molde sier de har beklaget dødsfallet ovenfor de pårørende.

– Vi har sendt et brev til de pårørdende der vi har beklaget situasjonen, sier Fosse.

Han vil ikke gi noen ytterligere kommentarer før Helsetilsynet har gjort sin vurdering av saken.