Pårørandepris til Ålesund

Ålesund blei i dag kåra til årets pårørandekommune. Prisen vart delt ut av Helse- og omsorgsminister Bent Høie. Det er fyrste gong denne prisen deles ut. I grunngjevinga frå juryen, står det blant anna at Ålesund gjennom dei siste åra har bygd opp og forankra eit godt og breitt pårørandetilbod til sine innbyggjarar.

Pårørendepris Ålesund