Paragliderulykke på Valderøya

Politiet har fått melding om ei ulykke med ei kvinneleg paraglider, som skal ligge på ei fjellhylle på fjellet Signalen på Valderøya i Giske. Naudetatane er på veg.