Pål Farstad satser på gjenvalg: – Jeg har gjort en skikkelig vurdering

Pål Farstad (V) har lyst til å fortsette på Stortinget og har sagt ja til renominasjon foran stortingsvalget i 2017.

Pål Farstad

Pål Farstad (V) ønsker fire nye år på Stortinget.

Foto: Trond Vestre / NRK

Farstad ble valgt inn første gang etter stortingsvalget i 2013 og har i denne perioden hatt plass i næringskomiteen.

Totalvurdering

– Jeg har gjort en totalvurdering og kommet frem til at dette er så spennende, og det er store muligheter for å kunne gjøre en forskjell slik vi har sett i revidert budsjett og i en del andre saker. Så jeg er klar for en ny periode dersom velgerne vil, sier Pål Farstad.

– Men du har tygd litt på det?

– Ja, det har jeg gjort og det synes jeg er greit. Jeg har gjort en skikkelig vurdering av om det er rett å gjøre det, i forhold til meg selv, i forhold til partiet, og i forhold til de mulighetene som Venstre og jeg har til å utgjøre en forskjell, sier Farstad.

Innflytelse

På Stortinget har han representert ett av regjeringens samarbeidspartier. Det betyr at Pål Farstad og Venstre i flere saker har vært i vippeposisjon og dermed fått betydelig innflytelse.

Men livet på Stortinget har til tider vært svært hektisk. Venstre har en liten stortingsgruppe, og Pål Farstad har færre å lene seg på, i motsetning til politikere som er med i en stor stortingsgruppe.

– Venstre har bare en i hver komitè og næringskomiteen der jeg sitter, har et bredt spekter og jeg må dekke alt. Det er krevende, men samtidig skaper det et mulighetsrom som jeg er opptatt av å bruke, og det har absolutt vært en berikelse å kunne jobbe med landbruk, fisk, reiseliv, gründerskap, sier Farstad.

Kamp om plassen

Venstres stortingshistorie i nyere tid har vært som en berg- og dalbane. Partiet klarte sperregrensa på fire prosent i 1997 og Leif Helge Kongshaug kom inn på Stortinget fra Møre og Romsdal. Fire år senere falt Venstre under sperregrensa og Kongshaug falt ut av Stortinget. I 2005 slo Venstre tilbake og kapret et fast distriktsmandat i Møre og Romsdal, men i 2009 gjentok historien seg. Venstre klarte ikke fire prosent og klarte heller ikke å forsvare mandatet i Møre og Romsdal.

I 2013 pekte pilene oppover igjen. Venstre klarte ikke å kapre et fast distriktsmandat i Møre og Romsdal, men Pål Farstad kom inn på utjevningsmandatet.

– Det er klart at dette blir jo en kamp om plassen. Definitivt. En må være forberedt på at det kan gå begge veger. Men jeg føler at jeg har fått gjort en del bra, og så er det mye jeg ikke har fått gjort og som jeg ønsker å gjøre noe med. Det er det som driver meg, sier Farstad.