NRK Meny

Pågripen med kniv

Høg musikk førte etter kvart til at ein person blei pågripen i Ålesund. Etter ein klage rykte politiet ut, og medan dei var på staden blei musikken skrudd høgt opp. For å få det stilt og for å få kontakt med husveret kopla politiet ut sikringane, og då kom ein person ut med ein kniv i handa. Han blei straks pågripen utan at nokon blei skadde.