På dette feltet svikter mange skogeiere

Mange er flinke med nyplanting av skog i Møre og Romsdal, men det er særlig én ting som må forbedres ifølge Allskog.

Gammel og ny skog sloss om lys og næring i upleid kulturlandskap i Moldelia

Gammel og ny skog sloss om lys og næring i upleid kulturlandskap i Moldelia.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Når det kommer til pleie av ungskogen er det nemlig mange som lar det skure og gå, uten å legge inn den innsatsen eller investeringene som kreves for å bevare skogen.

– Mange eiere er nok mindre flinke til å pleie det som er plantet, sammenlignet med selve plantingen. Vi er generelt sett lite flinke i vårt område til å pleie skogen, sier skogbruksleder Knut Edvart Grøtta i Allskog til NRK.

Ungskogpleie er viktig for å bedre vekstvilkårene til trærne som skal gi størst mulig verdi for skogeieren i framtida.

De unge trærne konkurrerer om lys, vann og næring, og da må man rydde plass og fjerne uønsket og konkurrerende vegetasjon.

Helt annet nivå enn i Sverige

Skogbrukslederen sier mange skogeiere sammenligner seg med sine kollegaer i Sverige, men understreker at det er et helt annet nivå på stelling av ungskog i nabolandet.

Knut Edvart Grøtta og Hjørdis Asphol er skogbruksledere i Allskog

Skogbruksleder Knut Edvart Grøtta i Allskog sier det er et helt annet nivå på svenskene når det kommer til skogpleie. Her med Hjørdis Asphol, som også er skogbruksleder.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

– Hva er det som må til for å få flere skogeiere til å pleie skogen da?

– Hvis jeg visste det gode svaret på det, så hadde jeg sikkert fått ei høy stjerne både her og der. Det handler om å ha et tilbud på stabil arbeidskraft som kan skogpleie, og som kan gjøre jobben til en pris der eierne er klar over hva det vil koste.

Grøtta sier et slikt tilbud vil være på plass i løpet av denne våren.

– Men så er spørsmålet om skogeierne har satt av penger til en slik investering, eller om de bare føler det som et rent utlegg, sier skogbrukslederen.

Kvisting av nyfelt tre på Ørnehaugen på Skålahalvøya

Rydding av skogplass og fjerning av konkurrerende vegetasjon er viktig for å gi ungtrærne best mulig vekstvilkår.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK